หน้าร้อนแบบนี้ ควรปลูกผักอะไรดี

มีนาคม-เมษายน อากาศ อ บ อ้ า ว ลมพัดผ่านเป็นลมร้อน ความชื้นในอากาศมีน้อย น้ำรดลงดินระเหยเร็ว พืชผักที่ปลูกมีโอกาสถูก แดดเผาไหม้แ ห้ งเ หี่ ย ว ยืน ต้ น ต า ย...ช่วงนี้จึงควรดูแลเรื่องน้ำและความชื้นมากเป็นพิเศษ ควรหาฟางข้าวหรือหญ้าแห้งมาคลุมโคนต้ นหรือพื้นดินรอบแปลงปลูก เพื่อรักษาความชื้นในดิน...

ไม่โกຣธ ไม่เกลีຍດ แต่ก็ไม่เคยลืม

ฉันเ ชื่ อว่ๅทุกคน ต่างก็มีວดีตด้วยกันทั้งนั้น สๅหรับฉันแล้ว ວดีตที่ผ่านมๅ ฉันถือว่ๅเป็นบทเຣีຍนที่สວนใจ ให้ฉันเข้มแข็ง และเข้ๅใจชีวิตมๅกขึ้น สำหຣับคนที่เคยทำให้ฉันเสีຍใจ ร้องไห้อยู่บ่ວຍๆ หรือคนที่ດูถูก คนที่ทำລๅยความรู้สึกดีๆ ของฉันไป ถ้ๅຍ้ວนกลับไปตວนนั้น ควๅมรู้สึกมันแຍ่มากๆ ทั้งโกຣธ ทั้งเ ก ลีຍด และไม่ວຍ ๅกเจວะเจວกันอีกเลย แต่เมื่ວวันเวลๅผ่ๅนไป ฉันວດ ที่จะนึกขอบคุณคนเหล่ๅนั้นไม่ได้ แต่ฉัน ก็ไม่เคຍเสียດๅຍเวลๅที่ผ่ๅนไปเลຍ เวลาที่หมດไปกับกๅรร้ວงไห้ เวลาที่หมດไปกับควๅมทุกข์ เพราะถ้ๅฉันไม่เคຍผ่ๅนช่วงเวลๅเหล่ๅนี้มา ฉันคงไม่เข้มแข็ง...

ปลูกพืชในกระสอบ ประหยัดพื้นที่

การเตรียมดินก่อนใส่กระสอบ ดินที่นำมาใช้ใส่กระสอบเพื่อปลูกผักนั้น ควรผสมพวก แกลบ ลงไปด้วย ผมไม่อยากบอกว่าต้องใช้ อัตราส่วนเท่าไร เพราะจะสร้างความยุ่งยากให้กับคนที่คิดจะเริ่มทำ เอาเป็นว่าถ้าตั้งใจ จะปลูก หาอะไรได้ใกล้ตัวสามารถหาได้ง่าย ก็เอาอันนั้นไปก่อน หรือจำเป็นต้องซื้อดินกระสอบ จะลงทุนมากน้อย อย่าเพิ่งคิดนะครับ เพราะความสุขที่ได้จากการปลูกมันตีค่า เป็นตัวเงินไม่ได้ การใส่ดินในกระสอบ ก่อนที่จะใส่ดินในกระสอบก็ต้อง ตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะปลูกอะไร ชอบกินผักอะไร ผักอะไรจำเป็นต้องมี ติดครัว เพื่อจะได้ใส่ดินได้พอดีกับชนิดผักที่จะปลูก ถ้าปลูกพืชรากยาว เช่น...

วิธีทำ ขนมถ้วยแป้งนิ่มมาก สูตรโบราณ

ส่วนผสมตัวแป้งขนมถ้วย 1.แป้งข้าวเจ้า ครึ่งถ้วย 2.แป้งท้าวยายม่อม 2 ช้อนโต๊ะ 3.น้ำตาลปี๊บ ครึ่งถ้วย 4.น้ำใบเตย 1ส่วน4ถ้วย 5.กะทิ 1 ถ้วย ส่วนผสมแป้งหน้าขนมถ้วย 1.แป้งข้าวเจ้า 2 ช้อนโต๊ะ 2.เกลือ ครึ่งช้อนชา 3.กะทิ 1ถ้วย การเตรียมแป้งขนมถ้วย 1.ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งท้าวยายม่อม ให้เข้ากันในถ้วยผสม 2.ใส่น้ำตาลปี๊บ และน้ำใบเตยเข้มข้นลงไป ผสมให้เข้ากัน ด้วยตะกร้อผสม 3.ค่อยตะล่อม ใส่กะทิลงไปพร้อมๆ กับคนด้วยตะกร้อผสม คนให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดี 4.นำไปกรอง ด้วยกระชอน จากนั้นพักไว้ ขั้นตอน การเตรียมแป้งหน้าขนมถ้วย 1.ผสมแป้งข้าวเจ้าและหัวกะทิ ในถ้วยผสมให้เข้ากัน 2.เทหัวกะทิ ลงไปพร้อมๆ...

กล้วยบวชชี ไม่ฝาด ไม่ดำ เหนียวหนึบ รสชาติกลมกล่อม

สำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปทำเมนูขนมหวาน นั่นคือ การทำกล้วยบวชชี นั่นเอง ซึ่งขั้นตอนการทำก็ไม่มากมายนัก สำหรับผู้ที่สนใจ วันนี้เราจะพาไปทำ พร้อมกันเลย อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.กล้วยน้ำว้าประมาณ 2 หวี 2.หัวกะทิ 9 ถ้วย 3.น้ำตาล ทราย 1 ถ้วย แล้วแต่ ผู้ชอบความหวานมากน้อย 4.เกลือป่น 2 ช้อน หัวกะทิสำหรับหยอดหน้า 1.หัวกะทิ 3 ถ้วย 2.เกลือป่น 2 ช้อน 3.แป้งมัน 2...

สร้างเถียงนาไม้ ให้เข้ากับบรรยากาศ ธรรมชาติ

สวัสดีครับเพื่อนผู้อ่านทุกๆท่าน วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูแบบบ้านไม้หรือ เถียงนาไม้ นั่นเอง ซึ่งเป็นการออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศธรรมชาติ เข้ากับสวนผัก สวนครัวของเรา จะเป็นเช่นไรนั้น เราไปดูพร้อมกันเลย ลักษณะตัวบ้าน เป็นบ้านไม้ ที่มีการยกพื้นสูงขึ้นประมาณ 1 เมตร หลังคาเป็นรูปทรงหน้าจั่ว และมุงหลังคาด้วยหญ้า ช่วยทำให้เถียงนามีความร่มเย็น น่าพักผ่อนยามกลางวัน โดยบ้านมีทางขึ้นทั้งหมด 2 ทาง นั่นคือ ด้านหน้าและบริเวณด้านข้าง ตัวบ้านมีระเบียงล้อมรอบ และมีม้านั่ง สำหรับนั่งพักผ่อนชมวิวรอบเถียงนาได้ บริเวณระเบียงพักผ่อน และระเบียงยังทำเป็นระเบียงรอบบ้านที่สามารถนั่งพักผ่อนได้ทุกตำแหน่งของบ้าน โดยสามารถนั่งชมวิวต่างๆของบ้านได้เลย ภายในตัวบ้านประกอบด้วย...

เทคนิคปลูกกล้วยน้ำว้า ให้ได้ผลดี มีขายตลอดปี

1. คัดเลือกต้uพันธุ์ที่มีขuาดความสูง 15 เซนติเมตรขึ้นไป หรือมีเส้นรอบวงต้นมากกว่า 3.5 เซนติเมตร หากต้นเล็กกว่านี้จะพบปัญหๅเรื่องการดูแล และอัตรากๅรไม่รอดสูง 2. เตรียมแปลงปลูก ระยะ 3×3 หรือ 4×4 เมตร ขuาดหลุมปลูก 50x50x50 เซนติเมตร เพื่อให้ระบบ ร า ก เดินดี ขึ้uโคuช้า...

ภูมิปัญญาเกษตร การหาแหล่งน้ำบาดาล ลองทำดูครับ

อุปกรณ์ที่จะพาทำนี้ เรียกว่า ลวดดาวซิง เป็นเหมือนตัวขยายพลังงาน ที่ได้รับคลื่นพลังงานจากวัตถุ จะทำแบบไหนนั้น เราไปดูกันครับ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. กระบอกไม้ไผ่ยาว 6 เซนติมเตร สำหรับทำเป็นด้าม จำนวน 2 ท่อน 2. ลวดทองแดง หรือลวดธรรมดา ที่จะใช้เป็นตัวสื่อนำไฟฟ้า (ทำเป็นเครื่องมือในการสำรวจหาตาน้ำ) ยาวประมาณ 54 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น วิธีทำ 1.ให้เรานำลวดทองแดง...

เลี้ยงมด เ เ ด ง คอนโด เพื่อสร้างได้ราย

อุปกรณ์ 1. ขวดน้ำอัดลม 1.25 ลิตร 5 ถึง 10 ขวด 2. ไนล่อนสำหรับผูก หรือฟางก็ได้ 3. กิ่งไม้สำหรับเป็นสะพานทางเชื่อม 1 ฟุต 10-20 อัน เพื่อทำเป็นสะพาน 4. ลวด 1-2 ฟุต หรือตามขนาดรอบวงของต้นไม้ 5-10 ขด 5. อาหาร เช่น...

วิธีปักชำกิ่ง มัลเบอร์รี่ ให้รວด 100 เปอร์เซ็นต์

สำหรับบnความเกษตรดีๆในวันนี้ ขอแนะนำวิธีปักชำกิ่งพันธุ์มัลเบอร์รี่ให้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงทำตาม 4 ขั้uตอuที่ผมจะแuะนำดังต่อไปนี้ได้เลยครับ 1. เลืວกกิ่งพัuธุ์ที่มีความสมบูຣณ์ ไม่อ่ວuหรืວ เ เ ก่จนเกิuไป 2. ริດใบວວกให้หมດพร้ວมกับตัດยວดทิ้ง 3. ตัดด้วยกรรไกຣตัดกิ่งโดยเหลืວตาแขuงไว้ท่ວนละ 2 ตา จะได้กิ่งยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร 4. นำไปปักชำในถุงเพาะชำ (ดินต้องมีความชื้น) ลึกลงไปปຣะมาณ่ 2...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
2,401ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ครัว 1 ลานระเบียง 1 ที่จอดรถ

สวัสดีครับสมาชิก Me-panya ทุกท่านวันนี้เอาใจคนที่กำลังมองหาแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นแบบเรียบง่ายชั้นเดียว ราคาประหยัด มาให้ชมกันครับ เนื้อหานี้ต้องบอกว่าต้องโดนใจสำหรับท่านที่ชอบความเรียบง่าย ความกว้างขวางของตัวบ้าน เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากยิ่งขึ้นและแบบร่วมสมัย มาชมกันได้เลยครับ บ้านสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยมากด้วยพื้นที่ใช้สอย หลังคาทรงเพิงแหงนเมทัลชีท หลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียว ยกพื้นสูงเล็กน้อย ตัวบ้านโทนสีเทาอบอุ่น ตกแต่งภายนอกโดยรอบบ้านได้อย่างสวยงามสบายตามองแล้วอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง บริเวณรอบบ้านเทปูนที่ฐานโดยรอบเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงทำเป็นทางเดิน หน้าบ้านมีเฉลียงเปิดโล่งสำหรับนั่งเล่นรับลมเย็น ๆ พร้อมเสาค้ำแบบแหลงระแนง หลังคาเป็นแบบสองชั้นจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ในมุมสูงสำหรับการถ่ายเทของอากาศไม่ให้ร้อนอบอ้าวจนเกินไปครับ ด้านข้างของตัวบ้าน ประโยชน์ใช้สอยจากการออกแบบเพิงแหงนคือมีพื้นที่สำหรับเดินสายไฟฟ้าสายหลักเข้าตัวบ้าน โครงสร้างของหลังคาหน้าบ้านออกแบบให้โล่งไม่มีฝาแต่เน้นใช้โทนสีขาวตัดกับสีของเสาและไม้บัวเพื่อเพิ่มความโดดเด่นในแต่ละส่วนได้อย่างลงตัว วงกบของหน้าต่างเลือกเป็นสีขาวให้เด่นบนพื้นของผนังด้านนอกของบ้านและติดเหล็กดัดสเตนเลสประดับด้วยลวดลายของรูปทรงเรขาคณิตแบบง่ายไม่ซับซ้อน รวมไปถึงจัดสรรให้มีโรงจอดรอดให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ จุดที่ทำให้สะดุดตาอีกอย่างคือการออกแบบด้วยการติดหน้าต่างขนาดเล็กสามบานที่ผนังด้านข้างของตัวบ้านต้องบอกเลยว่าลงตัวและตัวเสามีการแบ่งเป็นขั้นโดยการใช้เส้นแบ่งสีขาวสร้างความโดดเด่นของมันเองครับ ด้านหลังของตัวบ้านไม่ออกแบบให้เป็นผนังปูนตลอดตามแนวยาวทั้งหมด  แต่จะแบ่งพื้นที่ตกแต่งด้วยไม้ระแนงเพื่อให้เกิดการถ่ายเทของอากาศได้ดี มาชมการออกแบบภายในส่วนของห้องโถงในตัวบ้านกันครับ...

ปลูกผักเสี้ยน ดองขาย พื้นที่ 1 ไร่ สร้างรายได้เดือนหนึ่งหมื่น บาทจริงหรือ?

ปลูกผักเสี้ยน ดองขาย พื้นที่ 1 ไร่ สร้างรายได้เดือนหนึ่งหมื่นบาทจริงหรือ มีพื้นที่ถือครองมาก มีพื้นที่ถือครองปานกลาง หรือจะมีพื้นที่ถือครองน้อย หรือไม่มีพื้นที่ถือครองเลย ก็อยู่ในสังคมไทยได้อย่างสบาย เพียงแต่ท่านมีหลักคิดเป็นของตนเอง ค้นหาจุดเด่นของท่านให้พบ พยายามศึกษาประสบการณ์จากผู้อื่นให้มากที่สุด และท่านจะเป็นผู้ค้นพบคำตอบโดยตังท่านเอง มี พื้นที่เพียง 7 ไร่ ทำอย่างไรจะให้อยู่ได้ และอยู่รอดในสังคมปัจจุบัน ผักเสี้ยน เป็นผักพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ที่คนไทยรู้จักและนำมาประกอบอาหารตั้งแต่ยุคโบราณ ผักเสี้ยนเป็นผักที่ไม่นิยมนำมารับประทานสดๆ แต่จะนำมาแปรรูปโดยการดอง...

เทคนิคการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนให้ได้ผลผลิตสูง

พั น ธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่ดี เป็นปัจจัยที่สำคัญข้อหนึ่งที่จะได้ผลผลิตคุณภาพดี คือมีปริมาณฝักเสียไม่ได้มาตรฐานน้อย ตามความต้องการของโรงงานแปรรูป ขณะเดียวกันพันธุ์นั้น ก็ควรให้ผลผลิตสูง และง่ายต่อการจัดการของเกษตรกรผู้ปลูกด้วย พั น ธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่เกษตรกรใช้มีดังนี้ 1.พั น ธุ์ผ ส มเปิดต่างๆ ได้แก่ สุวรรณ 1 สุวรรณ 2 สุวรรณ 3 รังสิต...