DIY วิธีทำชั้นวางอเนกประสงค์ จากท่อพีวีซี ทนทาน แข็งแรง วัสดุหาซื้อได้ทั่วไป

วันนี้มาดูการประดิษฐ์ชั้นวางอเนกประสงค์จากท่อพีวีซี ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและการทำไม่ยุ่งย า ก ชั้นวางนี้สามารถใช้วางสิ่งของต่างๆ ตามที่เราต้องการได้หรือสามารถที่จะดัดแปลงใช้เหมาะสมกับสิ่งที่วางได้ วันนี้เรามาดูขั้นตอนการทำกันครับ อุปกรณ์และขั้นตอนการทำ 1.ท่อพีวีซีความ ย า ว  100 เซนติเมตร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 12 ท่อ 2.ท่อพีวีซีความ ย า ว 40 เซนติเมตร ขนาด...

เทคนิคเบื้องต้น การปลูกฟักเขียว ให้ได้ผลผลิตสูง

ฟักเขียว เป็นพืชที่นิยมบริโภคในทั่วทุกภาคของประเทศอีกชนิดหนึ่ง สามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ชอบดินร่วนปนทราย แดดจัด สามารถประกอบอาหารได้หลายแบบ วันนี้เราจะนำเสนอวิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตดี มาให้ศึกษาและเรียนรู้กันครับ การเตรียมดิน ระยะห่างระหว่างแถว 1-1.50 เมตร ระหว่างต้น 2-2.50 เมตร เป็นพืชที่ต้องการพื้นที่ปลูกมากการเตรียมดิน ไถดินลึกประมาณ 25 -30 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ 1-2 อาทิตย์ แล้วย่อยดินให้ละเอียด หว่าน...

เพาะเห็ดบด หรือ เห็ดกระด้าง สร้างรายได้ แบบละเอียด

เห็ดกระด้ า งหรือเห็ดลม เป็นเห็ดพื้นเมืองที่มีรสชาติดี เป็นเห็ดมีครีบที่มีหมวดดอกขนาดใหญ่ กว้าง 5–12 เซนติเมตร ก้านสั้น 1 – 2 เซนติเมตร สีน้ำตาลถึงน้ำตาลปนดำ ในธรรมชาติ มักพบบนขอนไม้ล้มในตระกูลเต็งรังหรือไม้ใบกว้าง ดอกเห็ดอาจเกิดขึ้นเดี่ยวๆ หรือขั้นซ้อนกันบนขอนไม้ มักพบเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝนหรือฤดูฝนต่อฤดูหนาว ที่อากาศกลางวันและกลางคืน อุณหภูมิต่างกันมากๆ เห็ดชนิดนี้ ดอกอ่อนจะนิ่ม เมื่อแก่จะเหนียวและแข็ง จึง...

มารู้จักไก่ดำภูพาน สัตว์เศษรฐกิจที่กำลังได้รับความสนใจ จากโครงการพระดำริในหลวงรัชกาลที่ 9

ลักษณะไก่ดำภูพานมี เนื้อดำ ขนดำ ขาดำเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของไก่ดำ การเลี้ยงไก่ดำภูพานจะแยกเลี้ยงจากไก่บ้านทั่วไปเพื่อป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ และยังสามารถปล่อยเลี้ยงได้ตามปกติ แต่ต้องมีโรงเรือนที่โปร่งสามารถถ่ายเทอากาศได้ดี เมื่อเกษตรกรนำไปเลี้ยงจะสามารถขายได้ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปประมาณ 1-2 เท่าตัว การเพาะเลี้ยงไก่ดำจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ชาวบ้านกำลังให้ความสนใจจำนวนมาก ไก่ดำภูพานจะมีทั้งหมด 3 สายพันธุ์ สายพันธุ์ 1 ดำทั้งตัว สายพันธุ์ที่ 2 ขนสีขาวแต่เนื้อดำ และ สายพันธุ์ที่ 3 ขนสีเหลืองทอง ซึ่งทุกสายพันธุ์เป็นการพัฒนาตามความต้องการของเกษตรกร...

ไม้เศษฐกิจ ที่ควรปลูกไว้ สร้างรายได้ ราคาสูง

ไม้เศรษฐกิจ ไม้แผ่น ไม้แปรรูป เป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์จากเนื้อด้วยการแปรรูปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ บานประตู วงกบ หน้าต่าง ไม้แผ่นปูพื้น เป็นต้น ไม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการแปรรูปได้มักเป็นไม้เ นื้ อแข็งที่มีอายุมากกว่า 2 ปี ขึ้น ไป และนิยมนำไม้ที่มีลักษณะของสี และลวดลายที่สวยงามมาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก เช่น ไม้สัก ไม้พะยุง ไม้ประดู่ และไม้อื่นๆที่มีเนื้อไม้ และแก่นที่สวยงาม ไม้เ...

เทคนิคการปลูกหญ้ากินนีสีม่วง ทนแล้งได้ดี ปลุกได้กับดินทุกชนิด

หญ้ากินนีสีม่วง (Tanzania/TD58) เป็นพั น ธุ์หญ้าที่ปลูกทั่วไปในประเทศไทย มีลักษณะ ทรงพุ่ม ใบใหญ่เรียว แตกกอเร็ว ลำต้นสีม่วง น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพโปรตีนเฉลี่ย 8% สามารถปลูกที่ดอน ทนแล้ง เหมาะสำหรับการตัดหรือปล่อยสั ต ว์แทะเล็มที่ไม่หนัก ปลูกโดยหว่าน 2 กก.ต่อไร่ สามารถปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน เทคนิคการปลูกและการดูแลหญ้า การเตรียมพื้นที่ปลูก ควรเลือกพื้นที่ปลูกลักษณะเป็นที่ดอน มีความชื้นที่พอเหมาะ...

ไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน เสริมสร้างความเจริญความรุ่งเรืองภายในบ้าน

1.ต้นแก้ว เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมปลูกกันมาก เพราะดอกแก้วนั้นมักจะส่งกลิ่นหอมเย็นอย่างน่าชื่นใจ "ส่งผลให้มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจ" ลักษณะของดอกจะมีสีขาว แซมด้วยเกสรสีเขียวและเหลืองให้ความสวยงามในแบบสบายตา 2.ต้นโกศล ต้นไม้มงคล ชื่อนั้นพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อว่า คือการสร้างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข โกศล เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสีสันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ช่วย "เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านอีกด้วย" เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ไม้ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านต่างๆ ลักษณะของใบจะใหญ่ และมีสีสันเขียวอมแดงอมเหลืองสลับกัน ดูสวยงามแปลกตา 3.ต้นกวนอิม เป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าของชาวจีน และชาวไทยให้ความเคารพบูชากันทั่วไป เชื่อกันว่าต้นกวนอิมเงินกวนอิมทองนั้น เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนโบราณมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้ มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าเชื่อกันว่า...

การปลูกข้าวในวงล้อยาง ดูแลง่าย ผลผลิตต่อไร่สูง

การปลูกข้าวในยุคปัจจุบันนอกจากจะทำการปลูกในแปลงนาแล้ว ยังมีการประยุกต์ใช้วิธีการที่แตกต่างออกไป ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ข้อจำกัดของพื้นที่ เวลาในการดูแลน้อย ศั  ตรูพืชรบกวน เป็นต้น วันนี้เราจะนำเสนอวิธีการปลูกข้าวในวงบล้อยาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่สนใจ ผลผลิตที่ได้ถือว่าค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ น้ำหนักที่ได้ค่อนข้างสูง ข้าวแตกกอดี มาดูขั้นตอนการเพาะปลูกกันเลยครับ การเตรียมอุปกรณ์ 1.วงล้อยาง 2.ถุงดำ 3.ต้นกล้า 4.น้ำ ขั้นตอนการเพาะปลูก 1.การหว่านกล้า ให้หว่านลงในแผงนาโยน พอข้าวเริ่มเหลืองก่อนที่จะเกี่ยวประมาณ 10 วัน ให้เริ่มหว่านกล้าเลยเพราะเราเกี่ยวข้าวเสร็จ ต้นกล้าก็จะมีอายุประมาณ 10 -...

การต่อยอดต้นมะกรูด ไม่ต้องปลูก ต้นแข็งแรง

อุปกรณ์ 1.ต้นตอในที่นี้ผมใช้มะขวิดครับ 2.กิ่งพั น ธุ์ผมใช้มะกรูด 3.ถุงพลาสติก 4.เชือกฟาง 5.ใบมีดโกนหนวด 6.สบู่ เอาไว้ล้างมือเพื่อสุขอนามัยที่ดี วิธีทำ 1.ตัดยอดต้นตอสูงประมาณ 1 ฝ่ามือกะเอาแบบให้จับได้ถนัดๆ หน่อย เรียบร้อยครับ 2.เอาใบมีดโกนจะหักครึ่งหรือไม่ก็ได้ตามถนัด ผ่ากลางต้นตอเลย ยาวประมาณ 1 นิ้ว 3.เอามีดโกนปาดกิ่งพั น ธุ์ดีที่จะนำมาเ สี ย บให้เป็นลิ่มแหลม 4.ข้อควรจำคือแคมเบียมหรือเ ยื่ อเจริญอีกทั้งเปลือกหรือท่ออาหาร(ปลายคัตเตอร์ชี้)ที่จะส่งไปเลี้ยงรากจะต้องตรงกันกับเปลือกและเ ยื่ อเจริญของต้นตอให้มากที่สุดและแบบแนบสนิทเป็นรอยเดียวกันเลยยิ่งดีครับ กิ่งเล็กๆ เลยได้เปรียบเพราะมีความอ่อนตัวสูง 5.จากนั้นนำกิ่งพั น...

3 เดือนอยู่บ้าน ปลูกผักให้มีกินตลอด

อยู่บ้าน หยุ ดเ ชื้ อ เพื่อชาติ แล้วจะทำอะไรกันดีให้มีกิน โดยเฉพาะคนมีบ้านพักอาศัยในเมือง มีที่ดินน้อยนิด ปลูกผักในกระถางข้างบ้าน ระเบียงห้อง ในครัว ไว้รับประทานก็ไม่พอกินแน่ วันนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเ ทคโ นโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้นำแน วคิดนี้ไปทดลองทำม...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
2,401ผู้ติดตามติดตาม

Latest article

ปลูกผักเสี้ยน ดองขาย พื้นที่ 1 ไร่ สร้างรายได้เดือนหนึ่งหมื่น บาทจริงหรือ?

ปลูกผักเสี้ยน ดองขาย พื้นที่ 1 ไร่ สร้างรายได้เดือนหนึ่งหมื่นบาทจริงหรือ มีพื้นที่ถือครองมาก มีพื้นที่ถือครองปานกลาง หรือจะมีพื้นที่ถือครองน้อย หรือไม่มีพื้นที่ถือครองเลย ก็อยู่ในสังคมไทยได้อย่างสบาย เพียงแต่ท่านมีหลักคิดเป็นของตนเอง ค้นหาจุดเด่นของท่านให้พบ พยายามศึกษาประสบการณ์จากผู้อื่นให้มากที่สุด และท่านจะเป็นผู้ค้นพบคำตอบโดยตังท่านเอง มี พื้นที่เพียง 7 ไร่ ทำอย่างไรจะให้อยู่ได้ และอยู่รอดในสังคมปัจจุบัน ผักเสี้ยน เป็นผักพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ที่คนไทยรู้จักและนำมาประกอบอาหารตั้งแต่ยุคโบราณ ผักเสี้ยนเป็นผักที่ไม่นิยมนำมารับประทานสดๆ แต่จะนำมาแปรรูปโดยการดอง...

ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงิน เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท แล้ว เข้าเชคข้อมูลได้เลย

วันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นวันแรกที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเยียวยา 5 พันบาทให้กับเกษตรกรผู้ที่ผ่านสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 6.77 ล้านราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เม.ย.63 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จำนวน 6.77 ล้านรายได้หักความซ้ำซ้อนแล้ว เช่น ผู้ที่ซ้ำซ้อนกับฐานประกันสังคม ผู้ที่ซ้ำซ้อนทะเบียน...

ไอเดียวิธีเพาะเห็ดในโอ่ง ควบคุมง่าย มีพื้นที่จำกัดก็ทำได้ ไม่ต้องมีโรงเรือน

สิ่งที่จะต้องเตรียม 1.โอ่งที่ไม่ใช้แล้ว ขนาดเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่คุณจะมีเลย 2. เ ชื้ อ เ ห็ ด ถุ ง เห็ดอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ 3.กระสอบป่าน 4.ไม้ไ ผ่ ตีเป็นตะแกรงให้มีขนาดพอดีกับโอ่ง 5.ฐานรองโอ่ง อาจใช้ย า งรถยนต์เก่าก็ประหยัดดี 6.ทรายสำหรับรองพื้นโอ่ง 7.เชือกฟาง 8.บัวรดน้ำ ขั้นตอนการทำ 1.ทำการจัดวางโอ่งโดยหาฐานรองมาตั้งไว้ก่อน จากนั้นค่อยเอาโอ่งมาวางเรียงกันแบบตะแคง โดยวางให้ดีอ ย่ าให้โอ่งกลิ้งไปมาและควรจะให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกดีด้วย 2.ต่อด้วยการเททรายมารองพื้นในโอ่งเอาไว้ โดยให้มีความหนาสัก 3 นิ้ว 3.ต่อไปก็เอาตะแกรงไม้ไผ่มาวางไว้ด้านบน เพื่อที่จะให้เป็นแท่นวางก้อน...