แก้พริก เฝือใบ กระตุ้นพริกให้ติดดอกออกผลเร็วขึ้น

หนึ่งฤดี ทองคำ เกษตรกรบ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ได้พูดถึงกรณี ที่เกษตรกรยังมีค่านิยมแบบผิดๆ ในการใช้ฮอร์โมนพริก หรือปุ๋ยน้ำไปฉีดพ่น เพื่อหวังกระตุ้นให้พริกออกดอก และให้ผลผลิตได้เร็วขึ้น

แต่กลับให้ผลที่ตรงข้ามกัน คือ ต้นพริกจะเจริญเติบโตดี ทรงพุ่มดูสวยงามและใบดกจนเกินไป หรือ ที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่า “พริกเฝือใบ” จนพริกไม่ออกดอก หรือติดดอกออกผลได้น้อยลง

คุณหนึ่งฤดี ก็เคยประสบกับปัญหานี้ และได้แนะนำการจัดการ ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

โดยการเด็ดใบเเก่ของพริก บริเวณโคนกิ่งออกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของใบทั้งหมด แล้วให้น้ำตามปกติ (งดให้ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชอื่นๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์) พริกก็จะติดดอก ออกผลดกขึ้น

ซึ่งวิธีนี้ เป็นเทคนิค ช่วยกระตุ้นให้ต้นพริกที่มีใบดก และติดผลน้อยออกดอก และให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมืหรือใช้ฮอร์โมนพืชไปกระตุ้นแต่อย่างใด

เรียบเรียง me-panya

ที่มา rakbankerd