ไฟเขียว ครม.ทุ่ม 3.4 หมื่นล้าน ประกันรายได้ข้าวสูงสุด 1.5 หมื่น/ตัน และปาล์ม 4บาท/กก.

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2562 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันรายได้ เกษตรปลูกข้าวและสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือราคาตกลงของข้าวและปาล์ม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 21,495.74 ล้านบาท ในการดูแลผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด 892,176 ครัวเรือน โดยจะโอนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส.โดยตรงทันที

โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตัน ในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้

กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิดและเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด

ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ได้อนุมัติวงเงิน จำนวน 13,378,990,000 บาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 – 2563 เพื่อใช้ประกันรายได้แก่เกษตรกรจำนวน 3 แสนราย ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนปีหน้า

โดยกำหนดผลปาล์มทะลายมีคุณภาพน้ำมัน 18% ที่กิโลกรัมละ 4.00 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยมีพื้นที่ปลูกปาล์ม ที่ให้ผลผลิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโอนเงินเข้า ธกส. เช่นกัน

“ทุกวันนี้เมื่อราคาน้ำมันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้าน มีราคาที่ถูกกว่าในประเทศไทย ก็จะมีผู้ประกอบการบางรายหาเหตุ เวลาตัวเลขนำเข้าอีกตัวเลขหนึ่ง เวลาส่งออกไปอีกประเทศหนึ่ง เป็นตัวเลขที่ไม่จริง เท่ากับว่ามีน้ำมันส่วนหนึ่งต กค้างอยู่ในประเทศ เพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการเข้มงวดในเรื่องตรงนี้” รัชดา ธนาดิเรก กล่าว

รวมถึงให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เร่งจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือ เพื่อผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จำนวน 2 แสนตัน ภายใน 2 สัปดาห์ และเร่งรัดให้น้ำมัน B10 เป็นน้ำมันมาตรฐานในปลายปีนี้

ที่มา workpointnews