น้ำซาวข้าวกับเปลือกไข่ ผสมกัน ใช้เร่งพืชงามได้ทั้งสวน

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้

1.น้ำซาวข้าว

2.เปลือกไข่ ที่ทำการตากแห้งแล้ว

3.ขวดโหล หรือ พลาสติก ทรงกระบอก

4.กระดาษบรุ๊ฟ

5.เชือก หรือ ฟางสำหรับผูก

6.ขวดน้ำปล่าว

ขั้นตอนและวิธีการทำ

สัดส่วนการใช้ ให้ใช้น้ำซาวข้าว 10 ลิตร ต่อเปลือกไข่ตากแห้ง 1 กิโลกรัม

1.ตากเปลือกไข่ ประมาณ 2-3 วัน จนเปลือกไข่เริ่มกรอบ

2.บดเปลือกไข่ ให้มีขนาดเล็กที่สุด แต่ไม่ต้องเป็นผง

3.เทน้ำซาวข้าว 10 ลิตรใส่ลงไปในขวดโหลที่เตรียมมา

4.นำเปลือกไข่ที่บดละเอียดใส่ในขวดโหล 1 กิโลกรัม โรยลงไปช้า ๆ ให้ทั่วทั้งขวดโหล

5.หลังการโรย เปลือกไข่จะค่อย ๆ จมลงไปยังก้นขวดโหล

6.ให้ทำการปิดฝาขวด ด้วยกระดาษบรุ๊ฟ และมัดด้วยเชือกฟาง พักไว้ 8-12 วัน

7. หลังครบกำหนดรินส่วนที่เป็นน้ำออกใส่ขวดพลาสติกให้ได้ปริมาณ 2 ใน 3 ของขวดแล้วปิดฝาขวดให้สนิท ทิ้งไว้ในร่มและนำไปใช้

อัตราการใช้ น้ำหมักจากน้ำซาวข้าวกับเปลือกไข่ 3 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 10 ลิตร

ที่มา me-panya