วิธีปลูกพืชให้งาม โดยอาจารย์ ธงชนะ พรหมมิ

วัสดีครับเพื่อนๆ ผู้อ่าน สำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ เทคนิคการปลูกต้นไม้ให้งาม หรือการปลูกพืชต่างๆให้พืชเรางาม ซึ่งก็เป็นคำอธิบายของ อาจารย์ ธงชนะ พรหม ที่ท่านได้ อธิบายเอาไว้ ลองไปดูกันคับ

อาจารย์กล่าวว่า สิ่งแรกก่อนการปลูกพืชทุชนิดเลย ต้องทำการวิเคาะห์ก่อน ว่าปลูกแบบไหน ปลูกอะไร เป็นการวางแผนขั้นตอนการปลูก เช่น วิเคาะห์ดินปลูก การเตรียม ห ลุ ม ปลูก อย่างนี้เป็นต้น

หลักการ การปลูกพืช

เมื่อจะเราปลูกพืช ต้องให้ความสำคัญ ของอินทรีย์วัตถุ เช่น ส า ร อาหารของพืช ว่ามีอาหารที่จำเป็นครบหรือไม่ นั่นคือ มีไนโตรเจน ฟอสฟอรรัส โพแทสเซียม มากพอหรือป่าว

ขั้นตอนการปลูก

1.เตรียมพื้นที่ปลูก หรือ การเตรียม ห ลุ ม ปลูก

2.ผสมดินปลูก โดยใส่ปุยคอก ประมาณ 4 โอบมือ

3.วางรอบๆ ห ลุ ม ปลูก

4.โรยใน ห ลุม เล็กน้อย

5. จากนั้นคลุกเค้าดินรอบ ห ลุ ม ให้เข้ากัน กับปุย ที่เราโรยไว้ก่อนหน้านี้

6.ทดลองวางต้นไม้ โดยการปลูก ควรให้ต้นสูงพอประมาณ

7. นำต้นพืชลงปลูก และกบดินที่อยู่รอบๆ คลุม

8. ทำขอบหลุม โดยขุดดินรอบหลุม ปลูกเพื่อเก็บน้ำได้ดี

9.คลุมด้วยฟาง และรดน้ำ พอประมาณ

นี่คือพื้นฐานในการปลูก ที่สามารถนำไปใช้ได้กับพืชทุกชนิด