วิธีปลูกผักชีลาว ผักทำเงิน ที่น่าปลูก

การผักชีลาว เป็นได้ทั้ง อาชีพเสริมและอาชีพหลัก ช่วยสร้างรายได้อีกทาง สำหรับใครที่อยากปลูก มาดูวิธีการปลูกผักชีลาวเชิงการค้ากันเลย

การเตรียมดิน

1.ควรเป็นดินร่วน ทำการพรวนดิน แล้วตากไว้ประมาณ 15 วัน

2.เตรียมดินสำหรับปลูก โดยนำปุยคอก คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน

3.กรณีทำแปลงปลูก ให้ทำแปลงขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร

วิธีการปลูก

1.เริ่มจากการเพาะเมล็ด โดยนำเ ม ล็ ด บ ด ให้เป็นสองซีก

2.แช่น้ำเปล่า นาน 2-3 ชั่วโมง

3.นำมาคลุกเคล้าทรายละเอียดผสม เ ถ้ า รอจนกระทั่งรากเริ่มงอกประมาณ 1-2 วัน

4.นำมาหว่าน ในแปลง หรือ จัดระยะปลูก 15 x 15 เซนติเมตร

อาจใช้นิ้วกดดินให้เป็นร่อง แล้วนำเมล็ด ใส่ 2 – 3 เมล็ด กลบดิน และรดน้ำตาม

การให้น้ำ

หลัง 7 วัน จนถึง 14 วัน จะมีต้น สูงประมาณ 15 เซนติเมตร มีใบ ออกมา 2 ใบ ให้รดน้ำพอประมาณ ทุกวัน เช้าและเย็น