หลักการใช้ชีวิตคู่ ให้ยืนยาวและมั่นคง

สิ่งสำคัญ ที่ทำให้คนสองคนที่มาจากต่างครอบครัว สามารถมีชีวิตคู่ ที่มีความสุข และยืนยาวได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ จากทั้งสองฝ่าย ปรับตัวเข้าหากัน ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า หลักการดำรงชวิตคู่ให้ยาวนั้น ควรมีอะไรบ้าง

1.ยอมรับกันและกัน

การที่คนสองคน มาใช้ชีวิตร่วมกัน ตลอดชีวิต ต้อเห็นหน้ากันทุกวัน ต้องมีกิจกรรมทุกวันร่วมกัน การยอมรับกันในทุกแง่มุม จะช่วยให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันไปยาวนาน

2. อย่าคาดหวังว่า “คู่ครองของคุณ”

ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบทั้งหมด แม้แต่ตัวเราเอง ยังมีทั้งจุดที่ดีและไม่ดี การยอมรับข้อด้อย ของกันและกัน ปรับตัวให้ยอมรับสิ่งที่อีกฝ่ายเป็น เพราะนิสัยบางอย่างไม่สามารถปรับกันได้ จึงอย่าคาดหวัง ให้มองส่วนที่ดีซึ่งกันและกัน

3. รู้จัก ที่จะสื่อสารกัน

ยิ่งอยู่กันนาน ก็ยิ่งจะสื่อสารกันน้อยลง และคิดเอาเองว่า อยู่กันมาตั้งนาน น่าจะรู้ว่าอีกฝ่ายคิด และต้องการอะไร ซึ่งถ้ามาองแล้วเข้าใจถูกก็ดีไป ถ้าแปลความหมายผิด ก็อาจทำให้ครอบครัวมีปัญหาได้ ทางที่ดีควรเรียนรู้ที่จะพูดและแสดงออกว่าคุณรู้สึก เพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าคุณกำลังรู้สึกอย่างไร

4. การมีเวลาอยู่ร่วมกัน

นี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับชีวิตคู่ เพราะการมีเวลาอยู่ร่วมกัน ทำให้คุณสามารถสื่อสารกับคู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ยิ่งต้องการ การมีเวลาอยู่ร่วมกันมากกว่าอื่นได

5.รู้จักภาระหน้าที่

ควรคุยกันว่าแต่ละฝ่าย มีบทบาทหน้าที่ ในแต่ละส่วนอย่างไร มากน้อยเพียงใด เรื่องนี้ต้องตกลงกันกันให้ดี

6. เรื่องการเงิน

มักเป็นปัญหาใหญ่ กับคู่สมรสใหม่ เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงสร้างครอบครัว และมีภาระที่ต้องใช้จ่ายมากกว่าชีวิตโสด ดังนั้น ต้องการวางแผนร่วมกัน เกี่ยวกันการใช้จ่ายเพื่อครอบครัว โดยควรประหยัดและใช้เป็นเรื่องจำเป็น ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นเงินออมสำหรับสมาชิกในอนาคต

เรียบเรียงโดย me-panya