ปลูกมะนาวในโอ่ง ให้มีผลผลิต ตลอดปี

หากใครมีพื้นที่น้อย แต่อยากปลูกมะนาวแล้ว วิธีนี้คงเป็นคำตอบแน่นอน ไอเดียปลูกมะนาวในโอ่ง สามารถปลูกไว้รับประทานเอง หรือนำไปต่อยอด ทางธุรกิจ ซึ่งข้อดีของการปลูกในโอ่งคือ สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้ เมื่อถึงฤดูฝน ก็ป้องน้ำท่วมได้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.โอ่งสำหรับปลูก 1 โอ่ง ต่อ 1 ต้น ตามจำนวนที่ต้องการปลูก

2.กิ่งมะนาว 1 กิ่ง ต่อ 1 โอ่ง แนะนำ กิ่งควรจะสูง 1 เมตร และแข็งแรง

3.เตรียมดินปลูก ส่วนผสมของดินปลูก ได้แก่ ดินปลูก 1 ส่วน ใบไม้ 2 ส่วน และปุย ค อ ก 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน

4.กาบ มะพร้าว แห้ง 2-3 มัด สำหรับรองก้นโอ่ง

ขั้นตอนการปลูก

1.เ จ าะ รู ด้านข้างของโอ่งขนาด 1-2 นิ้ว สูงจากก้นโอ่งประมาณ 2-3 นิ้ว ประมาณ 2-3 รู รอบๆ โอ่งเพื่อเป็นระบายน้ำ

2.นำกาบมะพร้าวมารองก้นโอ่ง สูงประมาณ 1 ฝ่ามือ

3.นำดินปลูกที่ผสมแล้วใส่ลงในโอ่งประมาณ 3-4 ปิ๊บ

4.นำต้นมะนาวลงปลูก โดยให้เหลือพื้นที่จากปากโอ่ง ประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

เสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนปลูก

เนื้อหาโดย me-panya