ให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาส ยกโทษให้ แต่ไม่กลับไปคบอีกต่อไป

เคยได้ยินไหมให้อภัย แต่ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วย

ในแต่ละวันเรา ต้องพบเจอผู้คนมากมาย

คนเหล่านี้ อาจเป็นคน ที่เคยทำให้เราเจ็บใจมาก่อน

เป็นเหตุให้เรา อารมณ์เสีย รู้สึกไม่ดี หงุดหงิด ทุกครั้งที่ได้เจอ

ใครให้อภัยก่อน คนนั้นมีความสุขในชีวิตก่อน

ต้องเข้าใจ ว่า ให้อภัย กับ ให้โอกาส มันคนอย่างกัน

ให้อภัยได้ แต่ไม่ให้โอกาส ให้อภัยได้แต่ไม่กลับไปคบ ไม่กลับไปสุงสิงด้วย

เราเลือกที่จะ เก็บ หรือ ไม่เก็บ คนบางประเภทไว้ในชีวิตได้

ให้อภัย คือยกในสิ่งผิดที่เขาทำต่อเรา

เรารู้สึกว่าเรา ให้อภัยเขาได้ เราจึงให้อภัย

ให้อภัย โดยไม่ขึ้นกับว่าคน ที่ทำผิดนั้น จะเป็นอย่างไร

จะเสียใจ จะชดใช้ จะรับโทษหรือเปล่า เราไม่ต้องไปสน

แต่เราก็ให้อภัยเขาได้ เพื่อปลดปล่อย ความแค้น ออกจากใจเรา

ปล่อยความคิด ความรู้สึกด้านลบ ให้ออกไปจากเรา เพิ่อที่เราจะไม่ทุก

บางครั้งเราไม่ให้อภัยบางคน เพราะคิดว่าเราทำไม่ได้

หรือไม่เราก็รู้สึกว่า เราไม่อยากให้อภัย เราจะเก็บความโกรธแค้นนี้ไว้

เพราะเขาไม่สมควรได้รับการให้อภัย แต่ในขณะเดียวกันนั้น

เรากลับไม่รู้ตัวว่า จิตใจที่โกรธแค้นนั้น มาพร้อมกับความทุก

และมันไม่ดีต่อเราเลย คนที่ทำผิดกับเรา ไม่ได้มารู้สึกด้วยกับเราเลย

การให้อภัย ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องกลับไปดีกับเขา

แต่เป็นการทำให้เรา พ้นจากจิตใจที่ไม่ดีต่อเขา โดยไม่ขอยุ่งด้วยต่างหาก

ให้อภัยได้ แต่ไม่กลับไปสุงสิงด้วย ยกโทษให้ แต่ไม่กลับไปคบอีกต่อไป

การให้อภัย ทำให้เราได้ชีวิต และ ความสุขของเรากลับมา

หากอยากอยู่อย่างสบายใจ อยากมีชีวิตที่สงบสุขมาก

ต้องฝึกใจ เลิกยุ่ง เลิกมอง รักษาระยะห่าง เท่าที่เราสบายใจ

เรียนรู้ที่จะ ไม่ใส่ใจคนอื่นจนเกินไป คนที่ทำได้คือคนที่ชนะไม่ใช่พ่ายแพ้

แต่การให้โอกาสต้องมาพร้อมกับ การพิสูจน์ตัวเองของคนทำผิด

ถ้าคนทำผิดไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เสียใจ

เราไม่จำเป็นต้องกลับไปคุยด้วย ไม่ต้องกลับไปสุงสิงด้วย

แค่ยกโทษให้เขา แล้วเดินหนีออกมา ต่างคนต่างอยู่

เอาความสุขของเรากลับคืนมาใหม่เป็นของเรา