วิธีปลูกผักขจร ให้ได้ผลผลิตไว้ แบบละเอียดมาก

ขจร เป็นไม้เถาเล็ก แตกยอดจำนวนมาก ทุกส่วนของลำต้นมีน้ำยางขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียง ตรงข้าม เป็น ใบคู่เป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ มีช่อดอกสีเหลืองอมชมพู อ่อน ออก เป็นช่อแบบซี่ร่ม ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยง เชื่อมติดกันส่วนปลายแยก 5 แฉกกลีบดอกเชื่อมติดกัน เป็นหลอดสั้นๆ ปลายกลีบ แยก เป็น 5 แฉก ดอกบานไม่พร้อมกัน ดอกอ่อนสีเขียว เมื่อบานเริ่มหอมตั้งแต่ช่วงบ่าย ดอกออกมากตั้งแต่ต้นฤดูหนาว

การปลูกและดูแลรักษา

ขจร เป็นไม้ที่ขึ้นได้ดี ในดินทุกสภาพ แต่ถ้าจะให้ดีควรปลูกในดินร่วน ปนทราย หรือดินที่มีความร่วนมากๆ ขจรเป็นไม้ที่ชอบแดดแรง ไม่ต้องการน้ำมากนัก และทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี ดังนั้นการรดน้ำให้รด 2 วันต่อครั้ง

การเลือกกิ่ง

คัดเลือกเครือดอก ที่มีลักษณะสมบูรณ์ โดยสังเกตุจากเครือที่โตสมบูรณ์ และใบร่วงหมดแล้ว หากเจอเครือที่มีลักษณะนี้ถือว่ าเป็นเครือที่สมบูรณ์เหมาะแก่ การนำไปขยายต่อและเตรียมกิ่ง

การเตรียมกิ่ง

ทำการเลือกตัดตรงข้อ ให้ได้ 2 ข้อ ข้อละ 2 เซนติเมตร แล้วนำส่วนที่เป็นข้อที่ตัดออก ปักลงดินลึกเพาะชำลึก ประมาณ 1-2 เซนติเมตร

การเตรียมดิน

เตรียมดิน เช่นเดียวกับการปลูกพืชทั่วไป ยกร่องขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำท่วม

วิธีการปลูก

ใช้ระยะปลูก 2×2 เมตร 1 ปลูกแบบ 2 แถวใน 1 แปลง ขุดหลุมลึก 30-50 ซม. จากนั้นใส่ปุยคอก นำกล้าลงปลูก และกลบให้แน่น รดน้ำให้ชุ่ม ใน 1 หลุมปลูก 2-3 กิ่งกำลังดีครับ

การให้น้ำ รดน้ำวันละครั้ง หรือตามสภาพความชื้นของดิน หลังจากนั้น 1 เดือนขึ้นไปจะเริ่มออกดอก หรือ ให้น้ำอย่างเพียงพอ หลังจากที่ปลูกไปได้ประมาณ 5 เดือน ดอกสลิดจะเริ่มออกดอก และเก็บผลผลิตได้

การทำค้าง

การทำค้างควรเป็นใช้เสาไม้ เป็นหลักหลัก 2 เสา ปักห่างกัน 2 เมตร สูงจากพื้นดิน 1.50 เมตร ปักตามแนวยาว ของแปลง และระหว่างเสาหลักจะใช้ไม้ไผ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 นิ้ว ปักแล้วใช้ไม้ไผ่ ผูกเป็นขั้นบันได 5-6 ขั้น ให้เป็นทางสำหรับยอดขจร ขึ้นไป จะเป็น 1 ซุ้ม เว้นทางเดินประมาณ 80 ซม. แล้วทำซุ้มต่อไปตามความต้องการก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้การแตกยอดดี

การดูแลรักษา

ใช้น้ำหมักชีวภาพดูแลบำรุง ซึ่งสูตรที่ใช้ได้ผลดี คือ น้ำเปล่า 12 ลิตร + สะเดา ตะไคร้หอม ข่า หมักทิ้งไว้ 7 วัน และนำน้ำหมักที่ได้ ไปใช้ผสมกับน้ำ ที่ใช้รดต้นไม้สุดยอดไปเลยครับ

การตัดแต่งกิ่ง

ควรแต่งกิ่งที่แก่ออกอยู่เสมอ เพื่อให้แตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ควรแต่งกิ่งให้โล่ง เพราะช่วงนี้จะออกดอกน้อย และต้องแบ่งแปลงไว้ เพื่อให้มีแปลงที่เก็บดอกได้ เพราะช่วงนี้จะขายได้ราคาดี ต้นขจรจะให้ดอก หลังจากย้ายปลูกได้ 30 วัน และจะให้ผลผลิตมากที่สุดช่วงอายุ 8-10 เดือน

การเก็บเกี่ยว

หลังปลูกลงแปลงประมาณ 5 เดือน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยการเก็บเกี่ยวนั้นจะใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งคมๆ ตัดตรงขั้วก้านดอก เก็บเกี่ยวแต่เช้ามืด แบบวันเว้นวัน

ประโยชน์ทางอาหารดอกขจร

ยอดอ่อน ดอก ผลอ่อน รับประทานสด หรือลวกให้สุกรับประทานร่วมกับน้ำพริก ดอกนำไปปรุงอาหาร เช่น ผัด แกงจืด แกงส้ม ส่วนที่ใช้เป็นอาหารดอกขจร ยอดอ่อน ดอกตูมและบาน ผลอ่อน ยอด

เนื้อหาโดย me-panya