เป็นผู้นำ ต้องนั่งในใจลูกน้อง ไม่ใช่นั่งบนหัว

วันนี้ขอพูดคุยในส่วนของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงการเป็นผู้บริหารที่ดีควรเป็นอย่างไร และทำให้ผู้บริหารทุกท่านประเมินการ ทำงานของลูกน้อง ด้วยความยุติธรรมอย่างแท้จริง เรามาดูกันนะครับว่าคุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารที่ดีมีอะไรบ้าง

1. มุ่งมั่นในการทำงาน

ผู้นำต้องมีพลังในการทำงาน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนทีม ให้กระตือรือร้น ไปพร้อม ๆ กัน

2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้นำดีต้อง เป็นนักสื่อสาร ที่ดีด้วย สื่อสารได้ตรงประเด็น แม่นยำ ไม่อ้อมค้อม ไม่ว่าจะเป็นการชมเชย วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ การบอกเป้าหมาย และสิ่งที่ควรทำอย่างชัดเจน และควรสื่อสารอย่างพอเหมาะพอดี มีการลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม

3. มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้นำที่ดี ไม่ต้องทำเอง หมดทุกอย่าง เมื่อมอบหมายงาน ให้ทีมหลักสำคัญ คือ ควรทำให้ลูกทีม รู้สึกว่าเขามีความสำคัญ และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเด็มที่

4. เป็นผู้ฟังที่ดี

ผู้นำที่ดีจะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย ต้องฟังเป็น และถามเป็น เพื่อที่จะได้ข้อมูล และเข้าใจ สิ่งที่เกิดขึ้นช่วยตอบสนอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประเด็นต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น

5. มีระบบและระเบียบ

ผู้นำที่มีระบบ และระเบียบจะช่วยทำให้ทุกอย่างชัดเจน ไม่วุ่นวายไม่สับสน ช่วยให้ทีมงาน ได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

6. มีส่วนร่วมกับทีม

การเป็นผู้นำไม่ใช่การสั่งการ หรือควบคุม เท่านั้น แต่ต้องมีส่วนร่วมกับทีม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ ทีมมีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ และที่สำคัญคือต้องแน่ใจว่า ทีมเข้าใจสิ่งที่กำลังทำอยู่ร่วมกัน

7. เป็นเจ้าของงานและความรับผิดชอบ

ถึงจะมีการแบ่งงาน ให้ลูกน้องในทีมไปแล้ว แต่ผู้นำยังคงความเป็นเจ้า ของงาน และความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตลอดเวลา

8. กล้าหาญและตรงไปตรงมา

ผู้นำต้องกล้าเผชิญกับปัญหา กล้าพูดให้ทีมรู้ถึงจุดอ่อน ของตัวเอง หรือสิ่งที่งานออกมา ไม่ได้อย่างที่คาดหวัง เพื่อที่ทีมจะช่วยแก้ ปัญหาได้ชัดเจน และไม่สับสน

9. รู้จักลูกทีม

ผู้นำต้องรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของลูกน้อง และรู้ว่าว่าอะไรบ้างที่ทำ ให้ทีมทำงานได้ดี ผู้นำควรจะต้องรู้ถึงชีวิต ส่วนตัวลูกทีมด้วย เพราะจะช่วยให้เข้าใจ และผลักดันได้อย่างเหมาะสม

10. เป็นผู้ตามที่ดี

ผู้นำที่ดีจะเป็นผู้ตามที่ดีด้วย ด้วยการให้ค่าของทุกคนในทีม สร้างแรงบันดาลใจร่วม ส่งเสริมให้ลูกทีมสื่อสาร ระดมความคิดและเปิดกว้าง เพราะไม่อย่างนั้นผู้นำจะกลายเป็นผู้บังคับทันที