สอนปลูกสะระแหน่ ปลูกอย่างไร ให้โตเร็ว

การปลูกสะระแหน่ ใช้วิธีการปักชำในแปลงปลูก หรือจะชำในแปลงเพาะ ก่อนแล้วจึงย้ายมาปลูก ได้เช่นเดียวกัน แต่ข้อสำคัญ คือ ต้องเตรียมดินให้ดีเสียก่อน เพราะสะระแหน่ ชอบดินประเภทนี้

1.การเตรียมดิน ถ้าจะปลูกสะระแหน่ในภาชนะเช่น กระถางลังไม้ หรือจะปลูกเป็นสวนหย่อม ประดับบ้าน ปลูกในแปลงประดับสวนเล็กๆ ที่ใช้เนื้อที่ปลูก ไม่มากนัก ควรใช้ดินผสม ที่มีส่วนผสมของดิน 2 ส่วน ปุยหมัก 1ส่วน ทราย 1 ส่วน และปูนขาวเล็กน้อย ผสมคลุกเคล้า ให้เข้ากันดี แล้วนำไปใช้ปลูกได้

2.การปลูก เลือกกิ่งสะระแหน่ ที่ไม่แก่ หรืออ่อนเกินไป ปักจิ้มลงไปในแปลงเพาะชำ หรือแปลงปลูก ปักให้กิ่งเอนทาบกับดิน รดน้ำให้ชุ่ม แต่อย่าให้ถึงกับเปียกมาก แล้วโรยแกลบทับ กลบดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้น ให้หน้าดิน และเมื่อแกลบ ก็จะกลายเป็นปุยต่อไป ประมาณ 4-5 วันก็ จะแตกใบ แตกยอดเลื้อยคลุมดิน

ต้นสะระแหน่ชอบดินร่วน ที่ระบายน้ำได้ดี และต้องการแสงสว่าง แต่ไม่ต้องการแดด ร้อนจัดจนเกินไป จะปลูกในที่ร่มรำไรหรือในที่แดดก็ได้

3.การดูแลรักษา ควรเติมปุยคอก หรือปุยหมักให้บ้าง ไม่ควรใส่ปุยเคนี เพราะถ้าใส่มากเกินไป จะทำให้ต้นสะระแหน่มีโอกาสรอดน้อย การพรวนดินให้ต้นสะระแหน่ ควรทำด้วยความระมัดระวัง เพราะสะระแหน่เป็นพืชที่มีระบบรากตื้น แผ่กระจายอยู่ตามหน้าดิน

เนื้อหาโดย เด็กชายปัญญา