เปิดภาพฝัน การทำเกษตรหลังเกษตร เพื่อวางแผนเป็นเต็มตัว

0
12653

การทำเกษตรแบบผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสม ไม่มีคำจำกัดความ ไม่มีกติกาหรือกฎตายตัว ว่าต้องเป็นพืชชนิดใด เลี้ยงสัตว์ชนิดใด ทั้งนี้ เพราะแต่ละพื้นที่และท้องถิ่นมีสภาพทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน เพียงแต่การผสมผสานนี้ขอให้ยึดหลัก สร้างความร่มรื่น แล้วให้พืชหลายชนิดที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีการเกื้อกูลกันทางธรรมชาติให้มากที่สุด และสำคัญที่สุดคือผู้ปลูกต้องได้ประโยชน์มากที่สุด แล้วยังสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน วันนี้ผมได้รวบรวมภาพความฝันของหลายๆท่านมาฝากให้ท่านได้วางแผนและเป็นไอเดียในอนาคตนั่นเอง.

ภาพที่1

ภาพที่2

ภาพที่3

ภาพที่4

ภาพที่5

ภาพที่6

ภาพที่7

ภาพที่8

ภาพที่9

ภาพที่10

ภาพที่11

ภาพที่12

ภาพที่13

ภาพที่14

ภาพที่15

ภาพที่16

ภาพที่17

ภาพที่18

ภาพที่19

ภาพที่20

ภาพที่21

ภาพที่22

ภาพที่23

ภาพที่24

ภาพที่25

ภาพที่26

ภาพที่27

ภาพที่28

ภาพที่29

ภาพที่30

ภาพที่31

ภาพที่32

ภาพที่33

ภาพที่34

ภาพที่35

ภาพที่36

ภาพที่37

ภาพที่38

ภาพที่39

ภาพที่40

ก็เป็นหลากหลายไอเดียนะครับ ลองนำไปปรับใช้ดูครับผม สำหรับท่านที่เตรียมตัวเพื่อเป็นเกษตรก็ต้องวางแผนดีดีนะ ครับ สู้ๆครับ

เนื้อหาโดย เด็กชายปัญญาเล่าเรื่อง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 20 = 27