เล้าไก่แบบพอเพียง ลดต้นทุนการก่อสร้าง จบในงบ 500 บาท

0
10248

การจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อการค้านั้น จำเป็นจะต้องจัดสร้างโรงเรือนให้ถูกแบบ มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถใช้เลี้ยงไก่ได้นานปี จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เลี้ยงไก่ไข่จะต้องสร้างโรงเรือนให้ถูกแบบมาตรฐาน ตามสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

สำหรับไอเดียวันนี้ เป็นไอเดียโรงเรือนไก่พื้นเมืองจาก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี  สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ที่มีคำแนะนำการสร้างโรงเรือนดังนี้

ขนาดโรงเรือน 6 X 6 ตารางเมตร จะเลี้ยงไก่ได้ 15-20 ตัว สร้างเป็นไม้ไผ่ และหลังคามุงด้วยจาก

ต้นทุนประมาณ  4500-5000 บาท นั่นหมายความว่า พื้นที่ที่จะสร้างควรจะเป็นในสวน ที่มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเย็น และสร้างอยู่บนพื้นดิน เนื่องจาก จะมีพื้นที่ส่วนที่เป็นลานอิสระ ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาหากิน ทั้งพืช ต้นหญ้า มด หรือปลวก เป็นต้น

นอกจากนี้ โรงเรือนลักษณะนี้ยังจะช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์อื่นๆที่จะเข้ามาทำร้าย และช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกได้อีกด้วย

ทั้งนี้  เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายร่อย สร้างโรงเรือนขนาดเล็ก หรือนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อรูปแบบใหม่ๆ ต่อไป

แบบด้านบน

โรงเรือนที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1.สามารถป้องกันแดด ลม และฝนได้ดี

2.ป้องกันศัตรูต่างๆ เช่น นก, หนู, แมว ได้

3.รักษาความสะอาดได้ง่าย ลักษณะที่ดีโรงเรือนควรเป็นลวด ไม่รกรุงรัง น้ำไม่ขัง

4.ควรห่างจากบ้านคนพอสมควร ไม่ควรอยู่ทางด้านต้นลมของบ้าน เพราะกลิ่นขี้ไก่อาจจะไปรบกวนได้

5.ควรเป็นแบบที่สร้างได้ง่าย ราคาถูก ใช้วัสดุก่อสร้างที่หาได้ในท้องถิ่น

6.หากมีโรงเรือนไก่ไข่หลายๆ หลัง การจัดสร้างไม่ควรให้เป็นเรือนแฝดแต่ควรเว้นระยะห่างของแต่ละโรงเรือนไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทั้งนี้ เพื่อให้มีการระบายอากาศ และความชื้นดีขึ้น

ข้อมูลจาก sentangsedtee และ rakbankerd

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

23 − 14 =