ปลูกข้าวโพด ให้ได้ผลผลิตมากกว่า 1 ตัน

0
1172

บทความนี้ จะแนะนำวิธีการเตรียมดิน สำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือข้าวโพดหวาน ให้ได้ผลผลิตมากกว่า 1 ตันต่อ1ไร่ ซึ่งก็เป็นความรู้จากการทดลองทำจริง และได้ผลจริงๆ

ขั้นตอนดังนี้

1.เริ่มจากการเตรียมดินปลูกที่ดี คือต้องมีการเตรียมพื้นที่ด้วยการหว่านปอเทืองทิ้งไว้ประมาณ 50 วันก่อนหยอดเมล็ด พั น ธุ์ลงแปลง

2.จากนั้นก็ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด รอไปอีกประมาณ 15 วัน เพื่อให้ปอเทือง ย่อย กลาย เป็น ปุ๋ ย แล้วค่อยหยอดเมล็ดข้าวโพดลงแปลง

3.ในการปลูกข้าวโพด อาจใช้แรงงานคน หรือเครื่องจักรก็ได้ แต่ระยะห่างระหว่างแถวไม่ควรน้อยกว่า 70 เซนติเมตร และ

ที่สำคัญควรหยอดเมล็ดพั นธุ์ โดยให้แถวปลูกไปตามแนวทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก เพื่อให้พืชได้รับแสงเต็มที่ มีการสังเคร าะห์แสงที่ดี

4.ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 ผสมกับปุ๋ ยที่เป็นธาตุอาหารรองที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป อัตราส่วน 1 : 2 ก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุน แถมยังได้ผลผลิตเพิ่ม เพราะการไถกลบปอ เทือง 1 ไร่ ที่มีอา ยุปลูกประมาณ 50 วัน จะได้ปุ๋ยไนโตรเจน (46-0-0) ในปริมาณที่มากถึง 15 กิโลกรัม

เรียบเรียงโดย me-panya

ที่มา Sivakorn Channel

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 1