เพาะเห็ดฟางกองสูงด้วยตนเอง ต้นทุนต่ำ 15ถึง20วัน ก็เก็บขายได้

0
2092

เห็ดฟางเป็นเห็ดที่เพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี เพาะได้รวดเร็วเพียง 15-20 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ต้นทุนต่ำ รายได้ดี

วัสดุเพาะ ที่ต้องเตรียม

1.ฟางข้าว ตอซังข้าว

2.ก้อน เ ชื้ อ เห็ดฟาง

3.อาหารเสริม ได้แก่ ต้นกล้วยสับแห้ง ผักตบชวา ปุ๋ ย ค อ ก เก่าผสมกับดินร่วนในอัตรา 1:1O โดยปริมาตร รำละเอียด ยู เ รี ย และ สูต ร 15-15-15 ผสมกัน

วิธีการเตรียมการเพาะ

1.เตรียมพื้นที่เพาะเห็ด โดยให้พื้นดินมีความชื้นหมาดๆ และแช่ฟางข้าว ตอซังข้าวหรือวัสดุที่ใช้เพาะทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน รวมทั้งอาหารเสริมให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถจัดเตรียมได้

2.ก้อนเ ชื้.อ เห็ดฟางแต่ละถุง ขยี๊ ให้กระจายออกจากกันและแบ่งเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน สำหรับใส่ลงในแต่ละชั้นของกองฟาง

ขั้นตอนการเพาะ

1.นำเชือกรองก้นตะกร้า นำฟางที่แช่ไว้ขึ้นจากน้ำมาใส่ในตะกร้า

2.กดด้วยมือให้แน่นสูงจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร โรยอาหารเสริมลงบนวัสดุเพาะรอบๆ ทั้ง 4 ด้าน

3.ใช้หั.ว เ.ชื้.อ ที่เตรียมไว้โรยรอบทั้ง 4 ด้านเช่นเดียวกัน ก็เสร็จในชั้นที่หนึ่ง

เมื่อทำชั้นแรกเสร็จ ให้รดน้ำแต่พอชุ่ม แล้วทำชั้นต่อไปแบบเดิม จนครบ 4 ชั้น แล้วมัดเชือกที่รองไว้

ยกกองฟางที่เพาะเห็ดเสร็จแล้วออกจากตะกร้า ถือว่าเสร็จกองที่ 1

เมื่อครบ 3 วันนำที่คลุมออกแล้วขึ้นโครงไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เห็ดมีอากาศภายในเพียงพอต่อการออกดอก

เสร็จแล้วก็รดน้ำรอบๆแปลงจนถึงก้อนเห็ดให้ชุ่มแล้วคลุมใหม่อีกที เอาดินกลบชายที่คลุมทั้งสองด้าน หาผ้าใบหรือแสลนมาคลุมอีกชั้นเพื่อกันแสง

ในหน้าร้อนทิ้งไว้อีก 5-7 วัน ในหน้าหนาวทิ้งไว้ 12-17 วัน เห็ดฟางก็จะออกดอกและเก็บผลผลิตได้

เรียบเรียงโดย me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

50 − 47 =