สอนปลูกแตงกวา ผลดกใหญ่ พร้อมขั้นตอน การใส่ปุ๋ย

0
4655

วิธีการปลูกแตงกวานั้น ทั้งวิธีการหยอดเมล็ดโดยตรง และเพาะกล้าก่อนแล้วย้ายปลูก การหยอดเมล็ดโดยตรง อาจจะมีความสะดวกในการปลูก แต่ข้อเสียคือ สิ้นเปลืองเมล็ด

รวมทั้งวิธีการหยอดเมล็ดนี้ จำเป็นที่จะต้องดูแลระยะเริ่มงอกในพื้นที่กว้าง ดังนั้นการใช้วิธีการเพาะกล้าก่อน จึงมีข้อดีหลายประการ อาทิเช่น ประหยัดเมล็ด ดูแลรักษาง่าย ต้นกล้ามีความสม่ำเสมอ ประหยัดค่าแรงงานในระยะกล้า เป็นต้น

สำหรับการย้ายกล้าปลูกนั้น ให้ดำเนินการตามกระบวน การเพาะกล้าตามที่กล่าวแล้ว และเตรียมหลุมปลูกตามระยะที่กำหนด

จากนั้นนำต้นกล้า ย้ายปลูกลงในหลุม ตามระยะระหว่างต้น และระหว่างแถวตามที่ได้กำหนดไว้ โดยการฉีกถุงพลาสติกที่ใช้เพาะกล้า ออกแล้วย้ายลงในหลุมปลูก ช่วงเวลาที่จะย้ายกล้านั้นควร ย้ายช่วงประมาณเวลา 17.00 น.

จะทำให้ปฏิบัติงานในไร่นา ได้สะดวกและต้นกล้า สามารถปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

การให้น้ำ 

หลังจากย้ายกล้าปลูกแล้ว ต้องให้น้ำทันที ระบบการให้น้ำนั้นอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ แต่ระบบที่เหมาะสมกับแตงกวา คือการให้น้ำตามร่อง เพราะว่าจะไม่ทำให้ลำต้น และใบไม่ชื้น

ช่วงเวลาการให้น้ำ ในระยะแรกควรให้ 2-3 วันต่อครั้ง และเมื่อต้นแตงกวา เริ่มเจริญเติบโตแล้ว จึงปรับช่วงเวลาการให้น้ำให้นานขึ้น

ข้อควรคำนึง สำหรับการให้น้ำนั้น คือ ต้องกระจายในพื้นที่สม่ำเสมอตลอดแปลง และตรวจดูความชื้นในดินไม่ให้สูงเกินไป

การใส่ปุย

1.ระยะเตรียมดิน ใส่ปุยอินทรีย์ เช่น ปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ และใส่สูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตราประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อไร่

2.หลังย้ายปลูกประมาณ 7 วัน ใส่ปุยที่มีไนโตรเจน ในอัตราประมาณ 20 กิโลกรัมต่อไร่

3.ระยะแตงกวาออกดอก ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 25 วัน หลังจากย้ายกล้า ใส่ปุยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา ประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อไร่

เนื้อหาโดย me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + = 9