แหนแดง ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว

0
603

แหนแดง เป็นเฟิร์นน้ำเล็กๆชนิดหนึ่ง เติบโตและลอยอยู่บนผิวน้ำ ในเขตร้อน และเขตอบอุ่น ดำรงชีวิดแบบพึ่งพาอาศัยกันกับสาหร่าย โดยแหนแดงจะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 3 – 5 % ทำให้แหนแดงกลายเป็นปุ๋ยพืชสดที่สำคัญ เพื่อใช้ร่วมกับการปลูกข้าวทดแทนการใช้ปุ๋ยເคมีไนโตรเจน นอกจากนี้ยัง ลดการจริญเติบโตของวัซพืชในนาข้าวได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของแหนแดง

1.ใช้ควบคุมวัซพืชในนาข้าว ลดปริมาณการใช้ສารເคมี

2.ใช้ทดแทนปุ๋ยເคมี หรือลดการใช้ปุ๋ยເคมี มีต้นทุนการผลิตลดลง

3.เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน

4.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยເคมี หากใช้แหนแดงร่วมกับปุ๋ยເคมี อัตราส่วนแนะนำสามารถเพิ่ม ผลผลิตข้าวได้ประมาณ 15%

5.ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผัก และไม้ผลอื่นๆ ได้

6.นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้

ข้อแนะนำ

1.ก่อนฤดูการปลูกข้าว ให้เตรียมขยายพันแหนแดง โดยเพาะเลี้ยงไว้เพื่อเพิ่มปริมาณ โดยพื้นเพาะนั้น ต้องที่มีน้ำตลอดเวลา

2.การปล่อยแหนแดงลงแปลงนา ต้องมีน้ำในนาลึก 5 – 10 เซนติเมตร

3.หลงการดำนาให้หว่านแหนแดงทันที หรือไม่เกิน 20

4.ควรให้ปุยข้าวครั้งแรกก่อนหว่านแหนแดง เนื่องจากแหนแดงยังคงต้องการปุ๋ยที่พอเหมาะในการเจริญเติบโต

5.แหนแดงจะขยายตัว 5 ถึง 10 เท่าในระยะเวลา 20-30 วันซึ่งหมายถึง ปริมาณการหว่านแหนแดงลงในแปลงนาควรอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่น้อยเกินเพราะหากน้อยเกินไปแหนแดงจะ ขยายตัวไม่ทัน

โดยพื้นที่นา 1 ไร่ จะใช้แหนแดง ประมาณ 50 – 100 กิโลกรัม แหนแดงจะเพิ่มปริมาณได้ถึง 2,000 – 5,000 กิโลกรัมต่อไร่

เรียบเรียงโดย me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

82 − 77 =