ปลูกผักกาดขาวแบบอินทรีย์ ปลอดสา รเคมี ไว้กินเอง

0
606

การปลูกผักกาดขาวสามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกันคือ การปลูกลงบนแปลงปลูกโดยตรง และการปลูกโดยการเพาะกล้าก่อน แล้วย้ายไปปลูกในแปลงปลูก จะเลือกใช้วิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับความสะดวก และความเหมาะสมของปัจจัย ของเกษตรกร

การเตรียมดิน

ไถดินบนแปลง ไถดิน หรือขุดดินให้ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน แล้วทำการไถพรวนดินอีกครั้ง ใส่ปุยคอกพร้อมกับคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ถ้าดินเป็นดินทรายควรใส่ให้มากขึ้น อัตราการใช้ประมาณ 2 ปี๊บต่อตารางเมตร

ระยะปลูก

1.แบบหว่านกระจาย ทั่วแปลง การปลูกแบบนี้ใช้ในกรณีที่ใช้พัน ธุ์ผสมทั่วๆไป มาปลูก

2.แบบแถวเดียว เหมาะสำหรับ การปลูกแบบโรยเป็นแถว ใช้เมล็ดพัน ธุ์ที่มีราคาแพง ที่ปลูกผักแบบไร่

3.แบบแถวคู่ เหมาะสำหรับการปลูกแบบ ย้ายกล้า ใช้เมล็ดพัน ธุ์ราคาแพง เช่น ในเขตท้องที่ภาคเหนือ ที่นิยมยกแปลงปลูก แคบ

สำหรับระยะปลูกที่เหมาะสม สำหรับปลูกผักกาดขาวในประเทศไทยก็คือ ระหว่างแถว 50 เซนติเมตร และระหว่างต้น 50 เซนติเมตร

การปลูกผักกาดขาว 2 แบบ

1.แบบหวานโดยตรง โดยการหว่านเมล็ด ให้กระจายทั่วทั้งแปลง การหว่านควรหว่าน ให้เมล็ด กระจายสม่ำเสมอ โดยทั่วไปนิยมผสมทรายลงไปด้วย เพื่อให้กระจายได้สม่ำเสมอยิ่งขึ้น จากนั้นใช้ปุยคอก หว่านทับลงไปหนาประมาณ 1 เซนติเมตร เพื่อช่วยรักษาความชื้น จากนั้นคลุมด้วยฟางแห้งบางๆ รดน้ำด้วยบัวฝอยละเอียดให้ทั่วถึงสม่ำเสมอ

2.แบบปลูกเป็นแถว หรือหยอดเป็นห ลุ ม โดยการหยอดเมล็ดให้เป็นแถวบนแปลงปลูก โดยให้ระยะระหว่างแถวห่างกัน 50 เซนติเมตร หยอดเมล็ด ลึกประมาณ 1 เซนติเมตร หรือทำเป็นหลุมตื้นๆ หยอดเมล็ด ลงประมาณ 3-5 เมล็ด ใช้ดินกลบให้หนา ครึ่งเซนติเมตร ใช้ฟางคลุมบางๆ รดน้ำด้วยบัวฝอยละเอียด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 5 =