การผลิตพั น ธุ์ขิง และการคัดให้ได้สายพั น ธุ์ดี

0
2120

ขิงเป็นทั้งพืชสุมนไพรและเครื่องเทศ มีสรรพคุณด้านการรักษาโ ร คได้ เช่น รักษาโ ร คท้องอืดเฟ้อ ค ลื่ นไ ส้ อาเจียน รักษาอาการไอที่มีเสมหะ รักษากล า กเก ลื้ อ น เป็นยาอายุวัฒนะ การผลิตขิงแบ่งออกเป็น การปลูกขิงเพื่อบริโภคสด ส่งโรงงานอุตสาหกรรม และการปลูกเพื่อผลิตพั น ธุ์ ขิงเป็นพืชที่ปลูกได้ดีในเขตร้อน แหล่งที่ปลูกที่สำคัญได้แก่ อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน รองลงมาได้แก่ ออสเตรเลีย ฟิจิ ไต้หวัน และไทย

ในการปลูกขิงจำเป็นจะต้องคัดเลือกพั น ธุ์ขิงที่ดีเพื่อใช้เป็นพั น ธุ์ปลูก โดยปลูกเพื่อใช้เก็บเป็นพั น ธุ์ขิงเฉพาะ การเตรียมพั น ธุ์ขิงพั น ธุ์ดีจึงต้องรู้จักคัดเลือกพั น ธุ์ขิง การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกขิงทำพั น ธุ์ การดูแลรักษา เป็นต้น โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้

พั น ธุ์ขิง

พั น ธุ์ขิงพอจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.ขิงใหญ่หรือขิงหยวก จะมีแง่งใหญ่ ข้อห่าง เนื้อละเอียดไม่มีเสี้ยนหรือมีแต่น้อยมาก รสเผ็ดน้อย ใต้เซลล์ผิวเมื่อลอกเยื่อหุ้มอกจะไม่มีสีหรือมีสีเหลืงองเรื่อ ๆ ลักษณะของตาที่ปรากฏบนแง่ง กลมมน ลำต้นสูง ปลายใบป้าน เหมาะสำหรับปลูกเป็นขิงอ่อน ส่งโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นขิงดอง ขิงแช่อิ่มหรือใช้บริโภคสดก็ได้

2.ขิงเล็กหรือขิงเผ็ด จะมีแง่งเล็ก สั้น ข้อถี่ เนื้อมีเสี้ยนมาก รสค่อนข้างเผ็ด ลักษระของตาที่ปรากฏบนแง่งค่อนข้างแหลม แตกแขนงดี นิยมปลูกเป็นขิงแก่ เพราะได้น้ำหนักดี ใช้ทำเป็นพืชสมุนไพรประกอบทำยารักษาโรค และสกัดทำน้ำมัน

การเตรียมพั น ธุ์ปลูก

เลือกพั น ธุ์ขิง ที่มีอายุ 10-12 เดือน ตัดท่อนพั น ธุ์ที่สมบูรณ์เท่านั้น (ปราศจากร่องรอยการทำลายของโ ร คและแ ม ล ง) เมื่อจะตัดท่อนพั น ธุ์ขิงในแง่งหนึ่งๆ ต้องทำความสะอาดมีดที่ใช้ตัดทุกครั้ง โดยแช่ไว้ในแอลกอฮอล์หรือคลอรอคเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อโรค เพราะถ้านำมีดที่ตัดแง่งขิงที่เป็นโรคไปใช้ตัดท่อนพั น ธุ์ดี จะทำให้พั น ธุ์ขิงดีติดเ ชื้ อโ ร คได้

ตัดขิงพั น ธุ์เป็นท่อน ๆ ให้แต่ละท่อนมี 2-3 ตาเท่านั้น จะใช้พั น ธุ์ขิงประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้สา รเ ค มีป้องกันและกำจัดเพลี้ยหอย เช่น มาลาไธออนผสมสารป้องกันกำจัดโรครา เช่น เดลซีนเอ็มเอ็กซ์ หรือไดแทนเอ็ม 45 โดยใช้อัตรา 2 เท่า ที่ใช้พ่นทางใบ แช่ท่อนพั น ธุ์ประมาณ 15-30 นาที แล้วนำไปผึ่งให้แห้งก่อนนำไปปลูก

การเก็บเกี่ยว

ขิงจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 10-12 เดือน หลังจากปลูกหรือจะสังเกตได้จากใบและลำต้นเริ่มเหี่ยวเฉา เมื่อขิงมีอายุย่างเข้าเดือนที่ 8 ในการเก็บเกี่ยวนั้นหากเป็นพื้นที่แห้งและแข็ง ให้รดน้ำที่แปลงเพื่อให้ดินอ่อนตัวก่อนจึงใช้มือดึงขึ้นมาก จากนั้นเขย่าดินออกทิ้ง ตัดรากและใบเหี่ยวออก แยกแง่งที่จะใช้สำหรับทำพันธุ์ โดยเลือกแง่งที่อวบใหญ่ปราศจากเชื้อโรค แมลง และไม่มีแผล

การเก็บรักษาพั น ธุ์ขิง

การเก็บรักษาพั น ธุ์ขิงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยทั่วไปควรนำไปเก็บในที่ที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น บนแคร่ไม้ โดยวางให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ภายในกอง

การคัดเลือกท่อนพั น ธุ์ปลูกเพื่อผลิตพันธุ์ขิง

การคัดเลือกท่อนพั น ธุ์ขิง หรือแง่งขิงควรปฏิบัติดังนี้

1.พั น ธุ์ขิงต้องปราศจากโ ร คและแ ม ล ง ไม่มีลักษณะเป็นข ี้ทูต

2.ข้อถี่ แง่งใหญ่ กลมป้อม

3.ตาเต่ง

4.เนื้อขิงไม่นิ่ม ผิวเป็นมัน

5.อายุประมาณ 10-12 เดือน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

64 − 55 =