ข้อดี และประโยชน์ ของพลาสติกคลุมดิน

0
3022

พลาสติกคลุมดิน สำหรับใช้คลุมหน้าดิน คลุมแปลงเกษตร มีประโยชน์ในการใช้ควบคุมอุณหภูมิภายในดิน ไม่ให้แปลงดินร้อนอบอ้าวหรือเย็นจนเกินไป ปกป้องหน้าดินจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ลดแรงกระแทกจากเม็ดฝนที่ตกหนัก ช่วยให้น้ำซึมผ่านได้ดี ทำให้ดินเก็บน้ำได้นานยิ่งขึ้น ถ้าใช้ปุ๋ยน้ำพืชจะได้ผลจากปุ๋ยอ ย่ า งเต็มที่ ทำให้หน้าดินร่วนซุย อากาศไหลเวียนได้ดี ไม่อับชื้น ป้องกันและกำจัดวั ช พื ชได้ ทำให้วัชพืชต า ยแบบถอนรากถอนโคนกลายเป็นปุ๋ยให้พืชผักที่ปลูกได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านแ ร งงานและทำให้เกษตรกรสัมผัสหรือใช้ส าร เ ค มีในการควบคุมวั ช พืชน้อยลง ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคที่สะสมภายในดิน ลดปัญหาแ ม ล งศั ต รูพืชรบกวน ซึ่งพลาสติกคลุมดินนั้นจะส่งผลดีอ ย่ า งมากต่อการทำเกษตรอินทรีย์

แนะนำเกี่ยวกับการใช้งานพลาสติกคลุมดิน คลุมแปลงเกษตร

เป็นความรู้เล็กๆ น้อยๆ สำหรับเกษตรกรมือใหม่หลายๆ คนครับ ส่วนท่านเกษตรมืออาชีพทุกคน คงจะใช้งานและรู้จักพลาสติกคลุมดินกันดีอยู่แล้ว เมื่อเห็นประโยชน์ของการใช้พลาสติกคลุมดินแล้ว ก็มาถึงวิธีการใช้งานพลาสติกคลุมดิน คลุมแปลงเกษตร สำหรับมือใหม่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปูพลาสติก ว่าไม่รู้จะปูอย่ า งไร ต้องปูด้านไหน

โดยปกติแล้วพลาสติกสำหรับคลุมแปลงเกษตรทั่วไปนั้นจะมี 2 ด้าน คือด้านสีเงินและด้านสีดำ การปูที่เหมาะสมและถูกต้องจริงๆนั้นจะต้องปูโดยเอาสีเงินขึ้นด้านบน แล้วสีดำลงด้านล่าง เพราะด้านสีเงินจะมีการเคลือบสารสำหรับป้องกันแสงแดด (UV Stabilizer) ช่วยให้สะท้อนแสงแดด ลดความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งแสงและสีที่สะท้อนออกมายังช่วยป้องกันและขับไล่แมลงศั ต รูพืชไม่ให้เข้ามาใกล้บริเวณพืชผักที่ปลูกได้ในระดับหนึ่ง จึงเป็นเหตุผลที่ต้องปู พลาสติกคลุมดิน โดยให้ด้านสีเงินอยู่ด้านบน ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของพลาสติกคลุมดินส่งผลได้อย่างดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านสีดำนั้นไม่ควรที่จะเอาไว้ด้านบน เพราะว่าจะทำให้อมความร้อนและไม่ได้รับประโยชน์จากด้านสีเงินตามที่กล่าวมา ส่วนเกษตรกรบางท่านอาจเป็นกังวลในเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในแปลงดิน การใช้พลาสติกเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในแปลงดินนั้น ไม่ว่าจะใช้ด้านไหนคลุมขึ้นด้านบนหรือด้านล่าง ก็ไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิในแปลงดินครับ จากการทดลองไม่ว่าจะใช้ด้านไหนอุณหภูมิก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไรนัก ไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับในส่วนนี้

ตัวอย่างพืชผักที่เหมาะสมกับการใช้พลาสติกคลุมดิน

1.ประเภทผัก ได้แก่ แตงกวา ถัวฝักยาว พริก มะเขือเทศ มะนาว มะกรูด ผักกาด

2.ประเภทดอกไม้ ได้แก่ ดาวเรือง เบญจมาศ

3.ประเภทผลไม้ ได้แก่ แตงโม แตงไทย สตรอเบอรี่

4.ประเภทพืชพลังงาน ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน

5.และพืชผักอื่นๆ อีกมากมาย

พลาสติกคลุมดิน คลุมแปลง นั้นสามารถใช้งานได้ดีมีประโยชน์ในทุกช่วงฤดูกาล โดยในฤดูร้อนและฤดูหนาวจะช่วยเก็บรักษาและควบคุมอุณหภูมิภายในดิน ส่วนในฤดูฝนก็สามารถช่วยควบคุมเหล่าพวกวัชพืชได้ เป็นที่นิยมใช้กันมากตามโรงเรือนเพาะชำ และแปลงเพาะปลูก อายุการใช้งานของ พลาสติกคลุมดิน จะขึ้นอยู่กับเม็ดพลาสติกหรือเกรดคุณภาพของ พลาสติกคลุมดิน โดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 3 เดือน ถึง 1 ปี แต่ถ้าหากจะใช้งานได้นานๆ ก็ต้องปูเอาด้านสีเงินขึ้น เพราะว่าด้านสีเงินจะมีเม็ดพลาสติกใหม่อยู่ด้วย ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของพลาสติกคลุมดินได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น เหมาะกับพืชผักที่มีอายุการปลูกนานๆ หรือพวกพืชล้มลุก

แหล่งที่มา https://mct-product.blogspot.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 1