เทคนิคการปลูกมะเขือม่วงและขั้นตอนการดูแล

0
1868

พันธุ์มะเขือม่วง
พันธุ์มะเขือม่วงที่นิยมปลูก ได้แก่ มะเขือม่วงพันธุ์ตะวันตก มะเขือม่วงยาวของจีน และมะเขือม่วงพันธุ์ญี่ปุ่น ได้แก่

1.พันธุ์ผลกลม เช่น Toska, Black King

2.พันธุ์ผลกลมรี เช่น Beauty, Dusky, Epic, Black Enorma

3.พันธุ์ผลย า ว เช่น Ichiban, Little Finger, Vernal

พันธุ์ที่นิยมปลูกในไทย

1.พันธุ์ผลกลมหรือรูปไข่รี

ผลมีลักษณะกลม คล้ายหยดน้ำ หรือเป็นรูปไข่รี ก้านผลมีสีเขียว แต่ผลมีสีม่วง ทำให้เรียกว่า มะเขือม่วงก้านเขียว นิยมใช้ประกอบอาหารของชาวยุโรปตามร้านอาหารตะวันตก และตามโรงแรมที่มีชาวต่างชาติ อาทิ อาหารประเภทปิ้งย่าง และทอดต่าง ๆ

2. พันธุ์ผลผอมยาว

ผลมีลักษณะผอมยาว ก้านผล และผลมีสีม่วงหรือม่วงสีดำ นิยมใช้ประกอบอาหารตะวันตก อาหารญี่ปุ่น ประเภทปิ้งย่าง แกง และทอด อาทิ มะเขือชุบแป้งทอด เป็นต้น ส่วนที่จะนำมาใช้บริโภคได้คือ ผลที่มีรูปร่างกลมยาว สีม่วงคล้ำ มีลักษณะผิวเปลือกเรียบเกลี้ยงเป็นมันวาว ตรงขั้วผลจะมีกลีบเลี้ยงสีเขียวติดอยู่ มีรสชาติหวานฝาดเล็กน้อย มะเขือม่วงปลูกง่าย การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ให้ผลผลิตได้ระยะนาน โรคและแมลงศัตรูเข้าทำลายน้อย และทนแล้งสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต

1.การเตรียมกล้า เพาะกล้าอย่างประณีตในถาดเพาะอายุกล้าไม่ควรเกิน 25 วัน และย้ายปลูกเมื่ออายุกล้า 30 วัน

2.การเตรียมดิน ขุดดินตากแดดทิ้งไว้อย่างน้อย 14 วัน ใส่ปูนขาวในอัตรา 0-100 ต่อตารางเมตร การเลือกแปลงปลูก ไม่ควรปลูกซ้ำกับตระกูลมะเขือในฤดูก่อนหน้า

การปลูกและการดูแลรักษา

ควรใช้การปลูกระบบคลังอาหาร ให้ขุดหลุมลึก 50-60 ซม.กว้าง 50 ซม. ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กรัม โดยผสมคลุกเคล้ากับดิน ให้รองก้นหลุมด้วยกำมะถัน 7 วัน ก่อนย้ายปลูก การปลูกควรใส่เชื้อไตรไดรเดอร์ม่า ผสมกับปุ๋ยคอกหรือรำข้าวอัตราละ 50 กรัม ปุ๋ย 12-24-12 อัตรา 15 กรัมต่อต้น และปุ๋ย 15-15-15 และ13-13-21 ทุก 10 วัน อัตรา 20 กรัมต่อต้น

การให้น้ำ

ให้น้ำสม่ำเสมอไม่เปียกหรือแฉะเกินไป

ข้อแนะนำ

1.ควรตัดกิ่งแขนงก่อน 2 กิ่งแรก และเด็ดดอกแรกทิ้ง

2.ควรมีการทำค้าง

3.ควรกำจัดลูกที่ไม่สมบูรณ์

การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ช่วงเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวตามมาตรฐานงานคัดบรรจุควรตัดให้มีขั้วติดผลด้วย มะเขือม่วงก้านเขียวอายุเก็บเกี่ยว 50 -60 วัน (หลังย้ายปลูก) มะเขือม่วงก้านดำ 60 – 85 วัน หลังย้ายปลูก

การเก็บเกี่ยว

1. เก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุเหมาะสม โดยใช้กรรไกรตัดก้านผล และไม่ควรตัดขั้วผลเป็นรูปปากฉลาม

2. กำจัดผลที่มีตำหนิจากโรคและแมลงทิ้งไปและจัดชั้นคุณภาพตามกำหนด

3. บรรจุลงในตะกร้าพลาสติกที่มีกระดาษขาวกรุ

ข้อกำหนดเรื่องคุณภาพ

มะเขือม่วงก้านเขียว

คุณภาพขั้นต่ำ เป็นมะเขือม่วงก้านเขียวที่สมบูรณ์ทั้งผล มีรูปร่างลักษณะและสีตรงตามพันธุ์ ผิวเรียบเป็นมัน ไม่มีตำหนิใดๆ กลีบเลี้ยงสด และติดกับผล ผลแข็ง เมล็ดยังไม่เป็นสีน้ำตาล สะอาด และปลอดภัยจากสารเ ค มี

มะเขือม่วงก้านดำ

คุณภาพขั้นต่ำ เป็นมะเขือม่วงก้านดำในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องเป็นพั น ธุ์เดียวกัน ชั้นคุณภาพเดียวกัน และมีคุณภาพสม่ำเสมอ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

66 − 56 =