เทคโนโลยีโดมปลูกพืชผักไร้เสาจากญี่ปุ่น

0
67

Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดขึ้นมานานอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้การปลูกพืชผักเพื่อเป็นอาหารเต็มไปด้วยความย า กลำบากมากขึ้น และใช้ส า ร เ ค มีมากขึ้นตามไปด้วย

แนวคิดการพัฒนา AIR DOME เพื่อการปลูกพืชผลในระบบโรงเรือน โดยไม่ต้องมีเสา เกิดจาก ผู้คิดค้นต้องการเปลี่ยนระบบการปลูกพืชบนพื้นดินที่เริ่มเป็นเรื่องย า กในแง่ของสภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยีการปลูกพืชลงบนพื้นดินไม่อาจได้ผลเหมือนแต่ก่อน เราไม่อาจสามารถผลิตพืชผักผลไม้ได้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก

และสิ่งสำคัญที่สุดพืชผักที่เป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ต้องมั่นใจว่าปลอดภัยต่อการใช้ส า ร เ ค มีป้องกันโ ร คแ ม ล งศั ต รูพืช และการใช้ปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็นเพื่อให้สีและรูปร่างตามขนาดที่กำหนด AIR DOME เพื่อการปลูกพืชผล จึงเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ โดย LS Farm ได้คิดประดิษฐ์จนมีความมั่นใจว่าใช้งานได้ดี และเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่น

คุณสมบัติของโรงเรือนเกษตรแบบโดม หรือ AIR DOME

1.โครงสร้างไร้เสา (นิวแมติก) โดยไม่มีท่อหรือเสาใดๆ

2.ไม่มีเงาแสง เพราะไร้เสาและมีฟิล์มกระจายแสง

3.การเพาะปลูกในแนวตั้งและหลายชั้นโดยใช้ความสูง

4.อัตราผลตอบแทนการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น จากการเพาะปลูกแบบหลายชั้นได้ปริมาณมากกว่า

5.ศั ต รู พื ชไม่เข้าสู่โรงเรือน เนื่องจากโครงสร้างที่ปิดอ ย่ า งมิดชิด ทำให้การใช้ย าฆ่ าแ ม ล งลดลงอ ย่ า งมาก

6.โครงสร้างโดมพลาสติกเคลือบสองชั้น ทำให้มีความไวต่ออากาศภายนอกน้อยลงและลดต้นทุนการทำความร้อนในฤดูหนาว

7.สามารถเพาะปลูกได้ทุกฤดูกาล เช่น การเพาะปลูกตามสัญญาที่ต้องการความมั่นคงของผลผลิต การเพาะปลูกเพื่อให้บริการแก่ร้านอาหารท้องถิ่น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ในไม่ช้านี้ หวังว่าจะได้เห็นโดมปลูกพืชไร้เสาแบบญี่ปุ่นเกิดขึ้นที่เมืองไทยบ้าง เพราะนักประดิษฐ์ไทยมีชื่อเสียงเรื่องการคิด การพัฒนา ไม่แพ้ชาติใดในโลก เรื่องนี้ทำให้ตระหนักได้ว่า แม้โลกจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน การปรับตัวของมนุษย์ก็ถูกพัฒนาให้เก่งขึ้นโดยอัตโนมัติ เพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นคือ ความอยู่รอด

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.kasetkaoklai.com/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

74 − = 65