การปลูกหม่อนให้ มีผลสดรับประทาน ตลอดทั้งปี

0
1745

การปลูกหม่อนให้มีผลรับประทานตลอดปี สามารถกระทำได้แต่ต้องเอาใจใส่ ทำการบังคับ หรือเร่ง ให้ต้นหม่อนให้ผลิดอกออกผลนอกฤดูกาล หมุนเวียนกันตลอดปี แค่นี้เราก็มีผลหม่อนสด ให้ลิ้มรสกันทุกวัน ลองตามอ่านดูว่า จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ต้องปลูกหม่อนอย่างน้อย 4 ต้น ถามว่าจะปลูกมากกว่านี้ได้หรือไม่ คำตอบคือได้ครับ เช่น เพิ่มเป็น 8 ต้นหรือ 12 ต้น จะทำให้หม่อน 2-3 ต้น มีผลสุกพร้อมให้เก็บผลผลิตตลอดไป เป็นการประกันว่าจะมีผลหม่อน ให้เรารับประทานแบบไม่ขาดช่วง แม้อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น สภาพอากาศร้อนจัด ทำให้ผลร่วงก่อนกำหนด ต้องโน้มกิ่งหม่อนปีละ 1 ครั้ง ต้องตัดกิ่งแขนงต้นหม่อน ให้ออกกิ่งใหม่ทุกปีๆละ 2 ครั้ง พร้อมรูดใบออก เก็บผลผลิตผลหม่อน ได้ทั้งในระยะผลห่าม (ผลมีสีแดงประมาณ 50% และสีม่วงประมาณ 50%) หรือระยะผลสุก(สีม่วงดำทั้งผล) ตามความต้องการว่าต้องการผลหม่อนรสหวานอมเปรี้ยว หรือหวานจัด มีระยะเวลาการเก็บผลได้ต้นละประมาณ 1 เดือน หม่อนแต่ละต้นต้องเป็นอิสระต่อกัน

การปลูกหม่อนผลสดจำนวน 4 ต้น เราสามารถปลูกพร้อมกันได้ ถ้าสามารถให้น้ำต้นหม่อนได้ เราจะปลูกต้นหม่อนเดือนไหนก็ได้ แต่การปลูกจะให้เจริญเติบโตเร็ว ก็ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป การปลูกในปีแรกควรปล่อย ให้ต้นหม่อนเลี้ยงลำต้นให้แข็งแรง เมื่อครบปีหรืออาจไม่ครบปีแต่กิ่งหม่อนแก่ แล้วจึงจะทำการโน้มกิ่งได้ เพื่อให้หม่อนติดดอกออกผล ถ้าต้องการให้ต้นหม่อนมีตอสวยงาม ไม่มีตอเล็ก ตอน้อย มากเกินไปให้ตัดกิ่งไว้ตอ 1-3 ตอ ให้สูงจากพื้นดินประมาณ 80-100 เซนติเมตร

เมื่อกิ่งใหม่แตกออกแล้วมีอายุ 6-12 เดือน ก็เริ่มโน้มกิ่งเพื่อให้ผลิดอกออกผลได้ และทำการตัดแขนงทุกๆ 4 เดือน โดยกิ่งยังถูกโน้มไว้เช่นเดิม พูดง่ายๆคือหม่อนแต่ละต้นจะถูกบังคับให้ออกผลปีละ 3 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป

การปลูกต้นหม่อน

1.ระยะปลูก อาจปลูกเป็นแถว แต่ละต้นห่างกัน 4 เมตร เพื่อเผื่อรัศมีทรงพุ่มไว้อย่างน้อย 2.00 เมตร หรือจะปลูกในแปลงพื้นที่ สี่เหลี่ยมด้วยระยะปลูก 4.00 x 4.00 เมตรก็ได้

2.การเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมลึก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุยคอก อัตรา 10 กิโลกรัมต่อหลุม ใส่ปูนขาว ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อหลุม และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อหลุม หรือจะให้แม่นยำต้องใส่ตามค่าการวิเคราะห์ดิน คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกลบหลุมด้วยหน้าดินให้พูนเล็กน้อย

3.วิธีการปลูก ขุดดินบนหลุม ที่เตรียมไว้ให้ลึกพอประมาณ แล้วนำต้นหม่อน ที่เตรียมไว้ด้วยวิธีการต่างๆลงปลูกกลบดินให้แน่น

4.การบังคับทรงต้น ต้นหม่อนที่ ปลูกจากกิ่งชำชนิดล้างราก หรือชนิดชำถุง เมื่อต้นหม่อนเจริญเติบโตได้ประมาณ 6-12 เดือน จะต้องบังคับทรงพุ่ม โดยตัดแต่งกิ่งให้เหลือเพียงกิ่งเดียว ไว้เป็นต้นตอ มีความสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร จากพื้นดิน ปล่อยให้หม่อนแตกกิ่งใหม่หลายๆกิ่ง เก็บกิ่งที่สมบูรณ์ไว้ กิ่งที่ไม่สมบูรณ์ ให้ตัดทิ้งเพื่อให้ด้านล่างโปร่ง ง่ายต่อการปฏิบัติดูแลรักษา สำหรับหม่อนที่ปลูกในปีแรกๆ ลำต้นและระบบราก ยังเจริญเติบโตไม่มาก อาจจะหักล้มได้ง่าย ดังนั้นจะต้องทำการยึดลำต้นไว้ด้วยไม้ หรือไม้ไผ่ให้แน่นหนา

5.การใส่ปุย ในปีที่ 2 ให้ใส่ปูนขาว ใส่ปุยคอก ร่วมกับปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อต้น

6.การให้น้ำ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้น้ำหม่อน ในระยะที่หม่อนติดผลแล้ว หากขาดน้ำจะทำให้ผลหม่อนฝ่อ ก่อนที่จะสุก หรือทำให้ผลหม่อนมีขนาดเล็ก

7.การตัดแต่งกิ่งและการดูแลรักษาทรงพุ่ม ตัดเฉพาะกิ่งแขนงที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไป ใช้วิธีการบังคับต้นหม่อน เพื่อให้ได้ผลผลิตผลหม่อนในระยะเวลาที่ต้องการ มีวิธีการดังนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

69 − = 62