ห่มดิน เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช ศาสตร์การเลี้ยงดินของพระราชา

0
3504

แนวพระราชดำริใน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน ที่สำคัญแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

1 แบบจำลองการพัฒนา พื้นที่ที่มีสภาพขาด ความสมบูรณ์ ดินปนทราย และปัญหาการพังทลาย

2 การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว โดยทฤษฎีแก้งดิน

3 การอนุรักษ์ดิน โดยหญ้าแฝก

4 การห่มดิน

การห่มดิน คือ เป็นการป้องกัน การระเหยของความชื้นที่อยู่ในดิน และเป็นที่อาศัยของจุรินทรี ที่มีประโยชน์ จุรินทรีชอบอยู่ในที่มืดที่มีความชุ่มชื้น ซึ่งจะทำให้จุรินทรี ทำงานและขยายตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ดินมีความสมบูรณ์

การห่มดิน เป็นวิธีการป้องกันหญ้า ที่ขึ้นในพื้นที่เราได้ด้วย เพราะหญ้าโดนคลุมไว้ ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

การห่มดิน เป็นการปรับปรุงดิน ก่อนการเพาะปลูก จะทำให้ดินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปลูกหญ้าแฝกด้วย ใบแฝก ก็ตัดมาห่มดินได้ ก็เป็นการดี

การห่มดิน เป็นการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยหลักการ

ประหยัด เรียบง่าย เอาธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถอธิบายหลักวิชาการได้

วิธีการห่มดิน

1.ห่มดินด้วยฟาง หรือใบไม้ รอบโคนต้นไม้ ประเภทไม้ยืนต้น โดยเว้นให้ห่างจากโคนต้นไม้ 1 คืบ ห่มหนา 1 คืบ–1 ฟุต ทำเป็นวงเหมือนโดนัท โรยด้วยปุยคอก บางๆ และรดด้วยน้ำ

2.ห่มดินในที่ดินผืนใหม่ ที่เพิ่งขุดปรับพื้นที่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน ก่อนเริ่มการเพาะปลูก ด้วยการห่มฟาง หรือใบไม้ ให้หนาอย่างน้อย 1 ฟุต ทั้งแปลง โรยด้วยปุยคอก แล้วราดรดด้วยน้ำ

เนื้อหาโดย me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

26 − = 25