แค่นี้ก็สุขใจ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง กับการทำเกษตรครบวงจร ไปดูไอเดียกัน

0
8471

การทำเกษตรกรรม ไม่ว่าเป็นกิจกรรมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง แต่การเลือกทำเพียง กิจกรรมเดียว ย่อมไม่ดีเป็นแน่ อาจจะไม่ได้รับผลผลิต เมื่อต้องประสบกับภัยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แต่ถ้าเลือกทำ เกษตรผสมผสาน คือมีตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป มีการวางแผนการผลิต ใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการ ผลิต  ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวนเกษตรผสมผสาน จึงเป็นทางเลือกในการยกระดับราย ได้เพื่อนำไปสู่การดำรงชีพที่มั่นคง วันนี้จะพาไปดูไอเดียการทำเกษตร เอาไว้เป็นแนวทางกันครับ

เกษตรไอเดีย แบบที่1

เกษตรไอเดีย แบบที่2

เกษตรไอเดีย แบบที่3

เกษตรไอเดีย แบบที่4

เกษตรไอเดีย แบบที่5

เกษตรไอเดีย แบบที่6

เกษตรไอเดีย แบบที่7

เกษตรไอเดีย แบบที่8

เกษตรไอเดีย แบบที่9

เกษตรไอเดีย แบบที่10

เกษตรไอเดีย แบบที่11

เกษตรไอเดีย แบบที่12

เกษตรไอเดีย แบบที่13

เกษตรไอเดีย แบบที่14

เกษตรไอเดีย แบบที่15

เกษตรไอเดีย แบบที่16

เกษตรไอเดีย แบบที่17

เกษตรไอเดีย แบบที่18

เกษตรไอเดีย แบบที่19

เกษตรไอเดีย แบบที่20

เกษตรไอเดีย แบบที่21

เกษตรไอเดีย แบบที่22

เกษตรไอเดีย แบบที่23

เกษตรไอเดีย แบบที่24

เกษตรไอเดีย แบบที่25

เกษตรไอเดีย แบบที่26

เกษตรไอเดีย แบบที่27

เกษตรไอเดีย แบบที่28

เกษตรไอเดีย แบบที่29

เกษตรไอเดีย แบบที่30

เนื้อหาโดย me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 1 =