ไอเดียโรงไก่ และการเลือกทำเล ในการก่อสร้างฟาร์มไก่

0
26438

โรงเรือน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ประการหนึ่งในการเลี้ยงไก่ เป็นสถานที่ ที่เลี้ยงไก่ตั้งแต่ แรกเกิดจนกระทั่งปลดขาย การออกแบบโรงเรือนไก่ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะทำ ให้ไก่อยู่ได้อย่างสบาย มีการเจริญเติบโต ตามปกติ ให้ผลผลิตดี วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูไอเดีย โรงเรือนไก่ แบบต่างๆกัน ว่าแล้วก็ไปชมกันเลย

แบบที่1

แบบที่2

แบบที่3

แบบที่4

แบบที่5

แบบที่6

แบบที่7

แบบที่8

แบบที่9

แบบที่10

แบบที่11

แบบที่12

แบบที่13

แบบที่14

แบบที่15

แบบที่16

แบบที่17

แบบที่18

แบบที่19

แบบที่20

แบบที่21

แบบที่22

แบบที่23

แบบที่24

แบบที่25

แบบที่26

แบบที่27

แบบที่28

แบบที่29

แบบที่30

แบบที่31

แบบที่32

แบบที่33

แบบที่34

แบบที่35

การเลือกทำเล ในการก่อสร้างฟาร์มไก่

1. พื้นที่ควร ระบายน้ำได้ดี ฟาร์มเลี้ยงไก่นั้นควรอยู่ในที่สูง เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ตลอดจนป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ในฤดูฝน ทั้งนี้เพื่อให้พื้นคอก และบริเวณโรงเรือนแห้งและสะอาดอยู่เสมอ

2. มีน้ำจืดเพียงพอ การเลี้ยงไก่นั้น จำเป็นจะต้องอาศัยน้ำจืด ที่สะอาด และจะต้องมีปริมาณมากพอ เพื่อที่จะใช้กินและล้างทำความสะอาดโรงเรือน และอุปกรณ์ต่างๆ

3. ไฟฟ้า มีความจำเป็น ต่อการเลี้ยงไก่ เพราะอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น เครื่องกก เครื่องผสมอาหาร ตลอดจนแสงสว่างภายในโรงเรือน จำเป็นต้องอาศัยแหล่งพลังงาน จากกระแสไฟฟ้า ดังนั้น ฟาร์มไก่จึงควรตั้งอยู่ในทำเลที่ไฟฟ้าสามารถเข้าถึง

4. การคมนาคม การที่ฟาร์มไก่ อยู่ใกล้ทางคมนาคม ทำให้เกิดความสะดวก ในการเลี้ยงและ การจัดการหลายอย่าง เช่น เพื่อความสะดวกในการขนส่งอาหาร ลูกไก่ หรือขนส่งไข่ไก่ และไก่ออกสู่ตลาด ถ้าสถานที่ตั้งฟาร์ม อยู่ไกลจากตลาด จะทำให้การขนส่งลำบาก เสียค่าใช้จ่ายสูง

5. ควรอยู่ห่างจาก บ้านพักอาศัยพอสมควร เพื่อลดความรบกวนผู้อื่น

6. สถานที่นั้นสามารถ ขยายออกไปได้ หากเป็นไปได้ การเลือกสถานที่ใช้เลี้ยงไก่ควรอยู่ในที่ ที่อาจขยายออกไปได้ ถ้าหากกิจการเลี้ยงไก่เจริญขึ้น

เนื้อหาโดย me-panya

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

27 + = 36