ไม่มีหลอกปีชง พระไพศาล ชี้แนะ ความเชื่อ ที่สังคมไทย กลัวมากที่สุด

0
3520

ปีชง ไม่มีในหลักพระพุทธศาสนา หยิบยกบทความของ พระไพศาล วิสาโล

ปีชง ไม่มีอยู่ในคำสอนพุทธศาสนา กลับสวนทาง คำสอนในหลักพระพุทธศาสนา อีกด้วย

พระอาจารย์ไพศาล วิสัชนาความเชื่อเรื่อง ชง ไม่มีอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนา

กล่าวต่อว่า แทนที่ จะเชื่อฤกษ์ยาม แนะให้มั่นคง ในความดี มีความเพียร และใช้สติปัญญา จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปราถนา

มีชายผู้หนึ่งกล่าวถามว่า

กราบนมัสการพระคุณเจ้า อยากกราบเรียนถามพระคุณเจ้า ในเรื่องความเชื่อ เกี่ยวกับการชง ว่า เท็จจริงแล้ว ในศาสนาพุทธมีหลักคำสอนเกี่ยวกับในเรื่องนี้ อย่างไร ว่าควรเชื่อในการชง หรือใช้พิจารณญาณ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วิสัชนา

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ฤกษ์ยามนั้น ไม่สำคัญเท่ากับการกระทำ หากทำดีด้วยความพากเพียรแล้ว ย่อมได้รับประโยชน์ ดังเช่นหวัง โดยไม่จำต้องพึ่ง ฤกษ์ยาม คนที่เอาแต่พึ่งฤกษ์ยาม ไม่รู้จักพึ่งตนเองนั้น ถือว่าเป็นคนโง่ ดังมีพุทธพจน์ว่า ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ผู้มัวถือฤกษ์อยู่

อันที่จริงเมื่อใดที่เราทำความดี เมื่อนั้นก็เป็นฤกษ์ดี ยามดีอยู่แล้ว ดังมีพุทธพจน์อีกตอนหนึ่งว่า

สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นย่อมชื่อว่าเป็น ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี

มาถึงตรงนี้ ก็คงจะเห็นแล้วว่าความเชื่อเรื่องชงนั้น ไม่มีอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนา ที่จริงกลับสวนทางกับคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยซ้ำ หากจะทำอะไรก็ตาม ก็ให้มั่นคงในความดี มีความเพียร และใช้สติปัญญา รวมทั้งคำนึงถึงคำสอนของพระพุทธองค์ เรื่องสัปปุริสธรรม นั่น คือ จะทำอะไรก็ตาม

เรียบเรียงโดย me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

37 − 33 =