ปลูกกระเทียม ไว้กินเอง อย่างง่าย แบบละเอียด

0
74

กระเทียมถือเป็นพืชผักสวนครัวที่ทุกครัวเรือนต้องมีประกอบไว้ สำหรับทำเมนูอาหารไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารไทย จีน หรือ ฝรั่ง ต่างก็มีวัตถุกระเทียมด้วยประกอบด้วย แต่น้อยคนที่จะปลูกไว้กินเองกัน วันนี้เรามีวิธีปลูกกระเทียม ไว้กินเองมาฝากกัน

การเตรียมดิน

กระเทียมนิยมปลูกในดินร่วน ระบ า ยน้ าได้ดี การเตรียมควรโรยด้วยปูนขาวอย่างน้อย 15 วัน เพื่อปรับค่า pH ควรเตรียมแปลงปลูกขนาดกว้าง 1 – 2.5 เมตร ความยาวตามพื้น ที่ปลูกระยะห่าง ระหว่างแปลง (ทางเดินหรือร่องน้ า) ควรกว้าง 50 ซม. หรือจะปลูกใน กระถาง หรือ กระบะ ก็ได้ หากมีพื้นที่น้อยและต้องการเพียงแค่ปลูกไว้เก็บกินใช้สอยในครัวเรือน

วิธีการปลูก

1.ใช้กลีบนอกในการปลูก จะให้กระเทียมหัวใหญ่และผลผลิตสูง

วิธีการเลือก คือให้เลือกใช้หัวที่แก่จัดและแห้งสนิท ไม่ควรเลือกใช้หัวเก่าที่เก็บไว้นาน แกะเ ป ลื อ กและแต่งรากเล็กน้อย รดน้ำใส่ดินให้ฉ่ำ จากนั้นนำกลีบกระเทียมจิ้ม ลงไปโดยเอาส่วน ร า กลงลึกประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของกลีบ หลังปลูกใช้ฟางคลุม เพื่อควบคุมวัชพืช เก้บความชื้น และช่วยลดความร้อนในตอนกลางวัน

การรดน้้า

ควรให้น้าก่อนปลูก และหลังปลูกกระเทียมควรได้รับน้ าอย่างเพียงพอ และสม่ าเสมอในช่วงระหว่าง เจริญเติบโต 7-10 วัน/ครั้ง สรุปแล้วจะให้น้ าประมาณ 10 ครั้ง/ฤดู ควรงดการให้น้ าเมื่อกระเทียมแก่จัด ก่อน เก็บเกี่ยว 2-3 สัปดาห์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 1