การทำนาหว่าน ทำแบบไหน ข้าวถึงจะงอกทุกต้น

0
468

การปลูกข้าว ในแต่ละท้องถิ่นมักต่างตามสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ และสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งบางที่อาจจะต้องอาศัยน้ำจากฝน เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องคำนวณ ระยะเวลาการปลูก ให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตก เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ ที่ต่างกัน

หลักสำคัญ

1.การเตรียมดิน ก่อนการทำนาจะมีการเตรียมดินอยู่ 3 ขั้นตอน คือ

1.1 การไถดะ เป็นการไถครั้งแรก

1.2การไถแปร เป็นการช่วยพลิกดิน และย่อยดินให้มีขนาดเล็ก

1.3การคราด เป็นการย่อยดินให้เล็กลงอีก ให้มีความสม่ำเสมอ

2.การปลูกแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ

2.1การปลูกด้วยเมล็ด ได้แก่ การทำนาหยอด และนาหว่าน

2.2การเพาะเมล็ดในที่หนึ่งก่อน แล้วนำต้นอ่อนไปปลูกในที่อื่น ได้แก่ การทำนาดำ และการทำนาโยน

การทำนาหว่าน วิธีหว่าน ทำได้ 2 วิธีคือ

1.การหว่านข้าวแห้ง แบ่งตามช่วงระยะเวลาการหว่านได้ 3 วิธี คือ

1.1การหว่าน หลังไถ

1.22การหว่าน คราดกลบ

1.3การหว่าน ไถกลบ

โดยชาวนา จะทำการไถดะและไถแปร แล้วเอาเมล็ดที่ยังไม่ได้ เพาะให้งอกจำนวน 1-2 ถัง/ไร่ หว่านลงไปทันที แล้วคราด หรือไถ เพื่อกลบเมล็ดที่หว่านลงไปอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากดินมีความชื้นอยู่แล้ว เมล็ดก็จะเริ่มงอกทันที หลังจากหว่านลงไปในดิน โดยเมล็ดที่หว่านลงไปถูกดินกลบฝังลึกลงไปในดิน ทำให้ข้าวโตเร็ว

2.การหว่านข้าวน้ำเยอะ เป็นการหว่านเมล็ดข้าว ที่ถูกเพาะให้ ร า ก งอก ก่อนที่จะนำไปหว่านในที่ๆมีน้ำขัง

การหว่านแบบนี้นิยมใช้ในพื้นที่ที่มีการชลประทานอย่างสมบูรณ์แบบ และพื้นที่นาเป็นผืนใหญ่ มีคันนากั้น การเตรียมดิน ก็เหมือนกับการเตรียมดินสำหรับนาดำ ซึ่งมีการไถดะไถแปร และคราด และปรับระดับพื้นที่นา จึงเอาเมล็ด จำนวน 1-2 ถัง/ไร่ ที่ได้เพราะให้งอกแล้ว หว่านลงไป เมล็ดก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าว และโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ มีการเจริญเติบโตอย่างข้าวอื่นๆ ตามปกติ

โดย me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

75 + = 84